Vollegrond

Nieuws laatste update:14 aug 2019

Markt: Bloemkoolprijzen naar recordhoogten

De laatste week van juni en juli zat de prijsvorming van bloemkool in een dip. Op dit moment is sprake van recordprijzen en de verwachtingen voor de komende weken zijn gunstig.

De prijsdippen eind juni en eind juli gingen gepaard met een flinke aanvoer, omdat plantingen als gevolg van eerdere perioden met hoge temperaturen bij elkaar liepen. Automatisch ontstaat dan in de periode daarna een tekort aan bloemkool met stijgende prijzen tot gevolg. Het effect van de hitteperiode eind juni liet zich in de afgelopen anderhalve week gelden in de vorm van een lage aanvoer.

Opnieuw tekorten

Het effect van de hitteperiode in de laatste week van juli zal in de loop van september tot uiting komen in de vorm van opnieuw een periode met minder bloemkool. In de tussenliggende tijd neemt de aanvoer geleidelijk toe en door het herstel in de aanvoer zullen de prijzen ongetwijfeld gaan dalen, maar vooralsnog zeker op een goed niveau blijven.

Voorsprong Noord-Holland

Aangezien op het Europese vasteland de situatie vergelijkbaar of nog extremer was dan in Nederland, is momenteel Europees gezien sprake van krapte aan bloemkool. Zeker in Noord-Holland trekt de aanvoer weer wat aan en dat geeft deze provincie momenteel een voorsprong op het weer voorhanden zijn van voldoende bloemkool ten opzichte van bijvoorbeeld België. De verwachtingen voor de Nederlandse afzet zijn dan ook gunstig. Dat in het Verenigd Koninkrijk de Brassica Association waarschuwt voor tekorten aan onder andere bloemkool is daarbij vanuit Nederlands perspectief bekeken een goede ontwikkeling.

Prijspieken

Begin vorige week stegen de prijzen op de Belgische veilingen boven de € 2,- voor de sortering X6. Die stijging bereikt deze week de piek van bijna € 3,-. Bij ZON fruit & vegetables werd gisteren de grens van € 2 doorbroken.

Goede prijsvorming

Ook in de eerste 3 weken van juli was sprake van een goede prijsvorming. In grote lijnen liep de prijs van een niveau van 75 tot 95 cent geleidelijk op naar de voorlopige piek van € 1,55 tot € 1,65 op 12 juli. Daarna werd een langzaam dalende trend ingezet tot 24 juli toen de prijzen op een niveau van 35 tot 46 cent zaten. Sinds 31 juli zitten de prijsvorming weer in de lift tot het huidige recordniveau. Dat niveau zal geen stand houden, maar een goede prijsvorming lijkt voorlopig wel gegarandeerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.