Vollegrond

Nieuws

Veel animo in Noord Holland voor bodemcoach

Eerst de grond voeden en dan pas het gewas. Dat is het credo van bodemcoach Bas Slagter.

Smaakmaker op de open dag voor akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt was gisteren Bas Slagter. Als bodemcoach is hij actief voor het Landbouwportaal Noord-Holland.

Gratis voor telers beoordeelt hij de bodemgesteldheid en geeft hij adviezen omtrent duurzaam bodembeheer. Donderag 18 juli vertoonde hij zijn kunsten in Wieringerwerf bij Sturm-Jacobs, het proefbedrijf van Proeftuin Zwaagdijk.

Bodemcoach Bas Slagter aan het werk.
Bodemcoach Bas Slagter aan het werk.

Maatregelen deels gesubsidieerd

Als bloemkoolteler wroette Slager al graag in de grond en nu is de uitdaging om ook anderen ervan te overtuigen dat eerst de grond moet worden gevoed en dan pas het gewas. Slagter geniet van zijn baan als bodemcoach en vooral van het contact met jongere ondernemers.

“Ze zijn echt heel geïnteresseerd, weten er soms al veel van. En het levert prachtige discussies op.” Voordeel van deelname aan het platform is bovendien dat een aantal maatregelen in het kader van duurzaam bodembeheer voor 25% wordt gesubsidieerd.

Geen bodemleven

Bij de eerste steek vertelt Slagter welke informatie uit de bodem is af te lezen: structuur, beworteling, bodemleven en waterhuishouding. De eerste steek, tot 25 centimeter diep, laat zien dat de bovengrond rul is en dat er geen zichtbaar bodemleven is.

Uit de tweede steek – 25-50 centimeter – blijkt dat de wortels op 35 centimeter diep niet meer verticaal gaan, maar zich spreiden. Slagter: “In de tweede steek begint meestal de trammelant. We hebben hier een verdichte laag, waarschijnlijk door het ploegen. Dat er opnieuw geen bodemleven is, is opvallend.”

Laag breken met padengrubber

Zijn advies is om de laag te breken met een padengrubber, een woel met gekromde tanden. Verder is een diepwortelende groenbemester hier zinvol. De keuze hiervoor is niet aan hem.

Slagter: “Als coach geef ik een richting aan. Er zijn vele groenbemesters die behalve voor een betere doorworteling ook voor mineralen en humus zorgen. De teler moet in overleg met zijn adviseur bekijken wat voor zijn grond en gewassen het beste is.”

Verder raadt Slagter aan de groenbemester niet door de grond te werken, maar op de grond te laten liggen. Het voer voor de wormen moeten ze zelf komen halen, ze trekken het de grond in. Dit zorgt voor meer gangen en een betere beluchting.

Landbouwportaal brede samenwerking

Het landbouwportaal is tot stand gekomen vanuit de samenwerking Bodem & Water. Hierin bundelen LTO Noord, de agrarische collectieven, de provincie en de waterbeheerders in Noord-Holland de krachten.

De bijeenkomst was georganiseerd vanuit het Efro-project EVERGREEN van GreenPort Noord-Holland Noord. Vanuit dit project worden de verschillende agrarische sectoren gestimuleerd meer kennis met elkaar te delen. Vollegrondsgroente.net sluit hierop aan.

Of registreer je om te kunnen reageren.