Vollegrond

Nieuws

Slag om stikstof begonnen

Sectoren van buiten de landbouw zijn actief op zoek naar (stoppende) veehouders van wie ze de stikstofdepositie willen overnemen.

Lambert Polinder, omgevingsjurist bij Agrifirm Exlan vertelde zaterdag 13 juli dat hij benaderd is door bedrijven van buiten de landbouw. “Ik word van buiten de agrarische sector gebeld met de vraag of ik geen agrariërs weet die kunnen voorzien in de vraag naar stikstofruimte.” Hij zei niet om welke bedrijven het gaat.

Stikstofruimte vooral gebruikt door veehouderij

De beschikbare stikstofruimte wordt nu voor het grootste deel gebruikt door de veehouderij. Daarnaast is de stikstofruimte ook nodig voor de energiesectoren, de industrie en ook voor woningbouw.

Johan Vollenbroek, lid van de milieugroep Mobilisation for the Environment die procedures bij de Raad van State voerde tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS), zegt dat hij zich goed kan voorstellen dat dat gebeurt. “Als ik Lelystad Airport was, zou ik ook naar boeren op de Veluwe gaan om daar stikstofruimte te vinden.”

Adviescollege stikstofproblematiek

Louise Vet, lid van de vrijdag 12 juli door het kabinet ingestelde adviescollege dat oplossingen moet bedenken voor de ontstane situatie, zegt dat de strijd om de stikstofruimte laat zien dat niet gedacht wordt aan oplossingen die verder gaan dan alleen het stikstofprobleem voor de natuur. Zij vindt dat er verbindingen moeten worden gelegd met andere uitdagingen op gebied van klimaat, biodiversiteit of volksgezondheid. “Ik heb geen zin in silodenken”, zegt Vet, waarmee ze bedoelt dat elk probleem als een aparte silo wordt voorgesteld. Zij wil dat het adviescollege waarvan ze net lid is geworden ook breed kijkt. “Anders stap ik er uit.”

Ook advies over kringlooplandbouw en klimaatopgaven

In een brief aan de Tweede Kamer, waarin minister Schouten de instelling aankondigt van het adviescollege stikstofproblematiek onder voorzitterschap van oud-commissaris van de Koning Johan Remkes, zegt de landbouwminister dat in het advies ook de klimaatopgaven en de kringlooplandbouw moeten worden betrokken. De commissie kan ook kijken naar lokale of regionale oplossingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.