Vollegrond

Nieuws

Saldo spruitkool meest geraakt door middeleneisen

Spruitkool- en in mindere mate aardbeientelers hebben duidelijk hogere kosten door het nieuwe gewasbeschermingsmiddelenbeleid.

De oorzaak is dat in deze teelten middelen vervallen zijn en minder effectieve alternatieven beschikbaar kwamen. De kosten voor middelen in de teelt spruitkool stegen 19%, bij aardbeien is dat 2%. Voor spruitkool geldt bovendien dat de toegestane dosering van een aantal middelen is verlaagd, waardoor trips, witte vlieg, luizen en koolvlieg moeilijker zijn te bestrijden.

Steekproef

Dat blijkt uit een vergelijking van 2010 met 2016 in een onderzoek dat Wageningen Economic Research heeft uitgevoerd voor een steekproef van producten. Het onderzoek is dit jaar gepubliceerd. Voor het jaar 2017 betekende dat voor spruitkooltelers een 10% lager gewassaldo dan collegatelers in België en Verenigd Koninkrijk. In de tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst worden deze cijfers als economische onderbouwing gebruikt voor de economische effecten van het middelenbeleid in Nederland.

Effect PlanetProof

Andere teelten als tomaat, sla, peer, appel en prei bleven gelijk in kosten voor het middelengebruik. Nederlandse appeltelers hebben wel een 6% lager gewassaldo door hogere middelenkosten in vergelijking met telers in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat effect zal verder oplopen als telers deelnemen in PlanetProof.

Of registreer je om te kunnen reageren.