Vollegrond

Nieuws

Droogte: grondwaterstanden onder druk

Landelijk is het deze week 2 keer zo droog als normaal. Het Oosten en Zuiden hebben de grootste tekorten, maar er is nog voldoende water beschikbaar.

Grondwaterstanden blijven laag, het Oosten en Zuiden hebben flink te kampen met droogte, maar landelijk gezien is er voldoende water beschikbaar. Dat blijkt uit de droogtemonitor van de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) die inmiddels voor de 7e keer een update over de watertekorten publiceert.

Tekort kan oplopen tot 200 millimeter

Landelijk is het tekort 159 millimeter, dit is fors meer dan normaal. Gemiddeld genomen lag de afgelopen zomers het neerslagtekort op zo’n 100 millimeter. Deze zomer is dus zeker een droge, maar vergeleken met vorig jaar, valt het dit jaar op landelijk niveau mee. In 2018 was rond deze tijd het landelijke tekort 250 millimeter. Door het droge en warme weer van deze week is de verwachting dat het tekort op kan lopen tot 200 millimeter. Daarmee is het dus 2 keer zo droog als normaal.

Bron: KNMI
Bron: KNMI

Grondwaterstanden nemen verder af

De grondwaterstanden zijn in de droogste regio’s zeer laag en nemen op veel locaties alleen maar verder af. Waterscahppen zien steeds meer beken droogvallen. Behalve op de hoge zandgronden hebben ook boeren op de Zeeuwse klei last van watertekorten. Beide gebieden zijn vrijwel afhankelijk van hemelwater, omdat er geen oppervlaktewater beschikbaar en/of geschikt is voor beregening. Op de hoge zandgronden melden waterschappen dat de natuur en de landbouw in een aantal gebieden door de droogte sterk onder druk staan. Boeren uit het Oosten die wel beregenen, doen dat grotendeels met grondwater. Het waterschap Rijn en IJssel heeft dit jaar al 100 meldingen voor grondwateronttrekkingen gekregen. Vorig jaar was dit aantal 86.

IJsselmeer

Het IJsselmeer wordt op het hoogst mogelijke peil, 10 centimeter onder NAP, gehouden door Rijkswaterstaat. De omringende waterschappen kunnen daardoor water vanuit het meer in hun eigen werkgebied laten stromen om de vaarten en sloten op peil te houden. Veel waterschappen hebben het peil opgezet, ook in lager gelegen gebieden.

Wateraanvoer van Rijn

De wateraanvoer van de Rijn is laag, maar nog niet kritiek, schrijven de waterexperts van LCW. De aanvoer van de Rijn bij Lobith is momenteel ongeveer 1.390 kubieke meter per seconde (m3/s) en daalt komende week tot mogelijk rond 1.200 m3/s. Dat is laag voor de tijd van het jaar, maar voldoende om in de watervraag te voorzien.

De verwachting van het KNMI is dat in het weekend weer wat regen zal vallen en dat het weerbeeld wat meer op de normale omstandigheden voor eind juli gaan lijken. In totaal valt er naar verwachting ongeveer 20 millimeter regen.

Of registreer je om te kunnen reageren.