Vollegrond

Nieuws

Markt: Duitse telers maken balans aspergeseizoen op

Volgens het VSSE kenmerkt het Duitse aspergeseizoen zich door een matige productie en prijsniveau, stijgende productiekosten en toenemende arbeidsproblematiek. Telers denken aan inkrimping van hun areaal.

Simon Schumacher van het VSSE (Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer) ziet het aspergeseizoen 2019 als een matig en rustig verlopen seizoen als hij het vergelijkt met voorgaande jaren. Er was geen sprake van piekaanvoeren, het prijsniveau was gemiddeld. Door de stijgende productiekosten en toenemende arbeidstekorten – het wettelijk minimumloon bedraagt in Duitsland in 2019 € 9,19 per uur en steeg daarmee ten opzichte van 2018 met 35 cent – werden volgens een bericht van de VSSE percelen eerder uit productie genomen en valt de productie lager uit dan in het recordjaar van 2018.

Krimpend areaal

Volgens Schumacher kunnen bedrijven met grotere aaneengesloten percelen door steeds meer (oogst)mechanisatie de stijgende (arbeids)kosten nog enigszins opvangen. Inmiddels zijn er ook telers die hun areaal gaan inkrimpen. Als mogelijke oplossing voor het gebrek aan arbeidskrachten ziet Schumacher bilaterale afspraken met Servië, de Oekraïne of andere landen op de Westelijke Balkan. Ook pleit hij ervoor dat de levensmiddelenhandel faire prijzen betaalt, rekening houdende met de stijgende productiekosten.

Consumentenprijzen

Volgens het Duitse marktbureau AMI was er in 2019 vroeg in het seizoen maar kort sprake van hoge prijzen. AMI zoekt de oorzaak van de snelle prijsdruk niet in de weersomstandigheden of in aanvoerpieken. De gemiddelde consumentenprijs over 2019 was € 7,18 per kilo; dat is vergelijkbaar met het zeer natte seizoen van 2016 toen die prijs op € 7,17 uitkwam. In 2017 (€ 6,91) en 2018 (€ 6,36) lagen de gemiddelde consumentenprijzen lager.

Stijgende loonkosten

AMI maakt een vergelijking van de stijging van loonkosten van 44% in de periode van 2014 (€ 6,40 per uur) tot 2019 (€ 9,19 per uur) en de consumentenprijs die over die periode met gemiddeld 16% steeg van € 6,20 per kilo naar € 7,18 per kilo.

Middelmatig seizoen

Onder bedrijven in Oost-Duitsland heerst een wisselende stemming, vooral onder invloed van de arbeidsproblematiek. Ook in Nedersaksen wordt de arbeidsproblematiek steeds knellender en spreekt de Landwirtschaftskammer van een middelmatig seizoen met lagere producties. In Noordrijn-Westfalen constateert de Landwirtschafskammer grote verschillen in productie per perceel. Met name op percelen waar de droogte in 2018 een grote rol speelde, zijn de producties veel lager. Gemiddeld zijn de telers redelijk tevreden, omdat het seizoen beter verliep dan in 2018.

Foto

  • Foto: Stan Verstegen

    Foto: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.