Vollegrond

Nieuws

Trayplant veel minder droogtegevoelig dan losse preiplant

In een rassenproef in een biologische late herfstteelt bleek in het extreem droge seizoen van 2018 dat met Spaanse trayplanten hogere producties worden gehaald dan bij door Inagro zelf opgekweekte losse planten.

Bij Poulton was er een significant hogere productie van 5 ton per hectare. Bij Krypton was het verschil zelfs 9 ton, maar ten opzichte van de 10 rassen met losse planten, stond het gewas er vanaf het moment van planten steeds het minste bij. Verder kwamen er verschillen in gevoeligheid voor schimmels en trips naar voren. Het Belgische onderzoek- en adviescentrum Inagro onderzocht 10 late herfstrassen, waarvan Krypton en Poulton als Spaanse trayplant en als zelf opgekweekte losse plant.

Geen beste losse plant

De gemiddelde productie in deze biologische teelt lag over de 10 rassen op 30,7 ton per hectare. Poulton haalde als trayplant 34,7 ton en als losse plant 29,7 ton. Krypton haalde als trayplant haalde 38 ton en als losse plant 29 ton, met de aantekening dat de losse planten van Krypton bij het planten al aan de grote kant waren en witrot (Sclerotium cepivorum) vertoonde. Hierdoor ontstond vrij veel wegval en een heterogeen gewas wat door het seizoen heen heeft doorgewerkt. Het verschil is daarom niet toe te schrijven aan het type plantmateriaal. De trayplanten van Poulton vertoonde over heel de proef de beste gewasstand en de prei was iets uniformer dan bij de losse planten. Dat was wel toe te schrijven aan het type plantmateriaal.

Ziektegevoeligheid

De beoordeelde rassen waren Aylton (Nunhems, NCB), Belton (Hild Samen, BIO), Cherokee (Vitalis, BIO), Curling (Bejo, BIO), E65D.098 (Vitalis, NCB), Krypton (Nunhems, NCB), Nunton (Nunhems, NCB), Pluston (Hild Samen, BIO), Poulton (Nunhems, NCB) en Skater (Bejo, NCB). BIO staat voor biologisch zaad en NCB voor niet chemisch behandeld zaad. Tegen purpervlekkenziekte werden alle rassen met 7,4 of 7,5 beoordeeld, behalve Krypton met 7,1. Belton en Nunton waren met een beoordeling van 6,8 het minst gevoelig voor roest, E65D.098 met een 5,4 het meest gevoelig. Met een beoordeling van 7,5 waren Aylton, Poulton en Skater het minste gevoelig voor papiervlekken, Krypton met een 6,9 het meest gevoelig. Krypton vertoonde verder veel tripsschade. Curling en E65D.098 hadden juist weinig last van trips.

Of registreer je om te kunnen reageren.