Vollegrond

Nieuws

Schade percelen sla door slootpeil verpachter

Pachter en verpachter staan voor de rechtbank Noord-Holland om het verhogen van het slootwaterpeil met schade aan ijsbergslaplanten.

De rechter erkent dat de verpachter verantwoordelijkheid draagt voor het tot twee keer toe blokkeren van een stuw met planten. Daardoor verhoogde het slootwaterpeil en kreeg de pachter schade aan zijn ijsbergslaplanten door het vollopen van drainagebuizen.

Sloot splitsen

Het gaat om een zaak waarbij de verpachter in 2015 op verzoek van één pachter voor hyacinten het slootwaterpeil verhoogde zonder de andere pachter te informeren. Nadat de slateler de planken had verwijderd omdat zijn gedraineerde perceel waterplassen vertoonde, plaatste verpachter de planken weer terug. Daarmee heeft de verpachter volgens de rechtbank lichte schuld, maar geen grove schuld. De verpachter had het moeten overleggen met beide pachters. Sindsdien is de sloot ook gesplitst en doet het probleem zich niet meer voor.

De rechter wil partijen nog horen voor een besluit over deze pachtzaak.

Schade beoordelen

Ook is nog geen helderheid over de schade van de teler. In schaderapporten van de teler wordt uitgegaan van een normaliter laag uitvalpercentage van 10%. Voor de schadebepaling zijn bureaus als Delphy en afnemer The Greenery betrokken.

Of registreer je om te kunnen reageren.