Vollegrond

Nieuws

Limburg verplicht hoogste peil- en stuwstand

Waterschap Limburg verplicht stuwen en peilgestuurde drainage op het hoogste niveau te zetten om zoveel mogelijk water vast te houden.

Dat geldt voor eigen stuwen van het Waterschap, boerenstuwen, natuurbeheerders en gemeenten. Dat meldt Waterschap Limburg.

Advies wordt verplichting

Daarmee is het advies aan boeren om stuwen en peilgestuurde drainage op zomerpeil te houden veranderd in een verplichting op basis van Keur (wetgeving voor waterschap). De verplichting gaat in op 6 mei.

Dagelijks bestuurslid Waterschap Limburg Har Frenken: “Ik snap als agrariër het belang van voldoende water. Zowel voor bedrijven als voor natuur. Het tekort van vorige zomer was groot en willen we met een gerust hart de komende zomer ingaan, dan moeten we al het water op land vasthouden.”

Nog geen problemen

Het waterschap meldt dat er op dit moment nog geen directe problemen zijn, maar houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten. Vooral nu de gewassen gezaaid worden op het land en de groei begint.

Deadline: 6 mei

Alle eigenaren van peilgestuurde drainage en stuwen krijgen nog deze week informatie van het Waterschap voor het instellen van een hoog peil. Op de website van Waterschap Limburg zijn de gemiddelde hoge en lage waterpeilen per grond- en gebruikssoort aangegeven. Na 6 mei gaat het Waterschap actief controleren of gebruikers zich aan het peil houden.

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) heeft haar leden al enige tijd geadviseerd om peilgestuurde drainages en stuwen in zomerstand te laten staan.

Geen verbod op beekonttrekking

Onderzoek binnen het waterschap heeft uitgewezen dat een algeheel beekonttrekkingsverbod op dit moment niet zinvol is. Volgens het Waterschap zal het benodigde water dan uit grondwaterputten onttrokken worden. Dat helpt het herstel van grondwaterstanden niet.

Uit de evaluatie droogte 2018 van het Waterschap kwam wel naar voren dat het eerder stoppen van wateronttrekking uit sommige beken mogelijk een positief effect heeft op water conserveren en de beekecologie.

Of registreer je om te kunnen reageren.