Vollegrond

Nieuws

Ruimer huisvestingsbeleid met Westland-model

Gemeente Peel en Maas verruimt het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten, deels naar voorbeeld van Westland.

Bedrijven, ook in de agrarische sector, mogen binnen de gemeente dit jaar al aan maximaal 80 arbeidsmigranten huisvesting bieden voor 18 maanden. Dat was 6 maanden. Het maximum aantal van 80 is ook 4 keer zo groot als het oude beleid.

Peel en Maas ziet de vraag naar arbeidsmigranten toenemen in de agrarische sector, waarin 83% werkzaam is, maar ook steeds vaker in logistiek en andere sectoren. De gemeente verwacht dat andere Limburgse gemeente het ruimere huisvestingsbeleid zullen volgen. Het beleid maakt ook 6 locaties van 200 migranten mogelijk en enkele pilots met 400 bedden.

Westlandse methode inschrijving arbeidsmigranten

Peel en Maas neemt de Westlandse methode over van inschrijving van de arbeidsmigranten. Het model in Westland voorziet juist in groepsgewijze inschrijving, op uitnodiging en op afspraak, alles in overleg met de huisvester. De personen die niet op de uitnodiging ingaan, worden gecontroleerd. Het is de bedoeling de migranten te verleiden zich te vestigen en dat begint met inschrijving in de basisregistratie.

Door de inschrijving van de migranten stijgt het aantal ingezetenen van de gemeente en daarmee de inkomsten uit het gemeentefonds. Peel en Maas verwacht daardoor dat het beleid daarmee budgetneutraal kan verlopen. Van de arbeidsmigranten wordt ook een maatschappelijke bijdrage gevraagd om zo sneller te integreren.

Technologische innovatie, minder arbeidsmigranten

De gemeente heeft de 76 grootste bedrijven in Peel en Maas in beeld gebracht. Deze zijn samen goed voor zo’n 6.000 werkzame personen. En derde daarvan is arbeidsmigrant. De gemeente verwacht dat in ieder geval nodig zijn tot 2030. De gemeente maakt een voorbehoud voor technologische ontwikkeling. Die kan op termijn de behoefte aan arbeidsmigranten verminderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.