Vollegrond

Nieuws

RIVM: risico’s gewasbescherming breder bekijken

Om te kunnen nagaan of er gezondheidsrisico’s zijn van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden, moet er breed gekeken worden naar de verschillende teelten en de daarbij gebruikte middelen.

Dat adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in een nog vertrouwelijk rapport, dat woensdag korte tijd abusievelijk op de RIVM-website is verschenen. Het rapport is inmiddels weer offline.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen kan beter

De bestaande toelating van gewasbeschermingsmiddelen functioneert wel, maar die kan worden verbeterd, zegt het RIVM. De risico’s voor blootstelling worden bij de toelating niet te laag ingeschat. Het RIVM zegt dat bij de beoordeling ook de kennis moet worden meegenomen over de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen via verwaaide druppels, verdamping of via huisstof.

Daarnaast moet ook het gebruik van andere middelen in het gebied worden meegewogen, zegt het instituut. De gezondheidsrisico’s voor omwonenden moeten preciezer worden ingeschat.

Lees verder onder de foto

Het RIVM zegt dat bij de beoordeling ook de kennis moet worden meegenomen over de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen via verwaaide druppels, verdamping of via huisstof. - Foto: Mark Pasveer
Het RIVM zegt dat bij de beoordeling ook de kennis moet worden meegenomen over de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen via verwaaide druppels, verdamping of via huisstof. - Foto: Mark Pasveer

Rapport volgende week openbaar

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van zorgen van omwonenden over mogelijke gezondheidseffecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het rapport wordt volgende week openbaar gemaakt, tegelijk met een reactie van het kabinet. Eerder was een deel van het rapport al uitgelekt via het televisieprogramma Zembla. Dat gebeurde vlak nadat het RIVM aan een beperkte groep betrokkenen een deel van de gegevens in vertrouwen had gedeeld.

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen

Het RIVM heeft een samenvattend rapport gemaakt over blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en mogelijke gezondheidseffecten voor omwonenden. Die blootstelling kan plaatshebben via de resten van de middelen in de omgeving of in voedsel. Uit het onderzoek blijkt dat de risicogrenzen niet werden overschreden in de lucht of in urine.

Resten in urine kinderen en volwassenen

Resten van middelen worden op veel plekken teruggevonden: in de buitenlucht rond woningen in de buurt van onderzochte bollenvelden, in het stof op de deurmat, in huisstof, maar ook in urine van volwassenen en kinderen. Zelfs bij mensen die op meer dan 500 meter van de agrarische percelen wonen, werden nog resten van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Bollentelers en hun gezinsleden hebben hogere concentraties van de middelen in hun urine dan omwonenden.

Of registreer je om te kunnen reageren.