Vollegrond

Nieuws

Ondiep ploegen mag vanaf 2020 weer in Zuid-Limburg

Vanaf voorjaar 2020 mogen Zuid-Limburgse boeren waarschijnlijk hun percelen ondiep ploegen.

Dan hoeven onkruiden en gewasresten niet met glyfosaat te worden doodgespoten. LLTB, Wageningen UR, Provincie Limburg en Waterschap Limburg steunen deze wijziging. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet dit najaar nog haar goedkeuring geven.

Zuid-Limburgse biologische boeren wijzen al jaren op het probleem waar zij in het voorjaar tegenaan lopen. Terwijl ter beperking van erosie een kerende grondbewerking niet mag, willen ze voor het inzaaien van een gewas als brouwgerst wel beginnen met een zwarte bodem. Dit is niet mogelijk bij niet-kerende grondbewerking (NKG), omdat in de biologische teelt niet de mogelijkheid bestaat een groenbemester of andere gewas en onkruid in het voorjaar chemisch te doden.

LNV moet wijziging nog goedkeuren

Ondiep ploegen is in Zuid-Limburg tot nu alleen toegestaan in combinatie met de aanleg van een waterberging van 10 m3 per hectare. Zet ook LNV het licht op groen, dan mogen de boeren vanaf komend jaar ook zonder de verplichting van waterberging ondiep ploegen.

Behalve dat bioboeren ermee geholpen zijn, is deze werkwijze ook interessant voor gangbare boeren die ernaar streven minder chemie toe te passen, maar toch zo veel mogelijk organische stof boven in de bouwvoor willen houden. Uit proeven blijkt dat deze werkwijze een positief effect heeft op het waterbergend vermogen van de grond, meldt Brigitte Kroonen, onderzoeker van Wageningen UR.

Of registreer je om te kunnen reageren.