Vollegrond

Nieuws

Markt: Witlofprijs al weken op zijn gat

Financieel gezien is deze periode van het jaar voor witlof doorgaans niet het meest vrolijk stemmend. Daar is 2019 geen uitzondering op, met prijzen die al enkele weken regelmatig niet verder komen dan de helft van de kostprijs.

Alle witlofproducenten hebben de cellen vol staan, met wortels die verrassend productief blijken. Dit laatste lag niet direct in lijn met de verwachting. Het algemene idee bestond dat de producties niet al te uitbundig zouden zijn na een zomer die teelttechnisch gezien niet altijd ideaal verliep. Die goede productie valt dan ook nog eens samen met een ingehouden vraag. Komt dat doordat de winter relatief mild is, of vanwege vakanties? Dat laatste is volgens een teler niet aan de orde: vakanties duren in deze periode veelal een week, de prijsvorming is al 4 weken slecht.”

Erg rijpe wortelen

Over meer jaren bekeken is te zien dat de prijsvorming in deze periode van het jaar weleens goed, maar vaker ondermaats is. “Na een strenge winter kan het eens beter gaan, maar in het algemeen zou een lager aanbod in deze maanden nog niet zo verkeerd zijn”, oppert Sjaak Gerards van adviesbureau Chicogrow vanuit marktperspectief bezien. Het is volgens hem mogelijk dat de productie de komende tijd werkelijk afneemt, als gevolg van de rijpheid van de wortelen. “Die hebben tijdens de teelt zo veel zonlicht gehad. De droge stofgehalten zijn hoog, en er zit enorm veel power in de wortelen: exemplaren van 100 gram kunnen kroppen geven van 130 – 140 gram, maar het zijn ook factoren die snel slijtage kunnen geven, met meer pitproblemen.”

Koffiedik kijken

“Mooi”, reageert een teler op de voortschrijdende rijpheid van de wortelen, ‘het is altijd gunstig als de productie wat geremd wordt.” Het ligt echter niet voor de hand dat dit op korte termijn effect op de prijsvorming zal hebben. De huidige markt moet het vooral hebben van het eind van de vakantieperiode –voor wat het waard is – en de bereidheid van supermarkten om de afzet van witlof met acties te ondersteunen.

Verwachting: aantrekkende prijsvorming

Of registreer je om te kunnen reageren.