Vollegrond

Nieuws laatste update:29 mrt 2019

Interessante witlofrassen voor midden en late trek

Het zijn nog nummers, maar voor de midden tot late trek van witlof dient zich een aantal nieuwe rassen aan. Het zouden vervangers voor Vintor kunnen worden.

Zo heeft Hazera de nummers H3235 en H4200 en Hoquet komt met de nummers 8314, 8392 en 8378. De nummers werden in een rassenvergelijking naast standaard rassen voor de middentrek zoals Flexine en Topscore geforceerd bij witlofbedrijf Gaudium Naturae in Rutten (NOP). In de vergelijking zaten verder Vintor, Absolue en Sweet Lady. De trekduur op het bedrijf is 4 weken. Dat is een bewuste keuze van de witloftrekkers Wim en Rudy Verhage, voor een hoger kropgewicht en minder ziektedruk.

Nummers Hazera

De nummers H3235 en H4200 zijn volgens Arie Oomen voorbeelden van de lijn van nieuwe rassen van Hazera met een lang forceertraject. Beide nummers zijn hoog Safari-tolerant. H3235 is voor de trekperiode januari tot en met april. Afhankelijk van de partij en eigenschappen van de wortels zou de periode nog iets langer kunnen zijn. H4200 is voor de periode februari tot en met juni/juli. De krop is iets slanker dan van H3235. Uit ervaringen in Frankrijk blijkt dat het rendement van de wortels van beide nummers hoog kan zijn. Daarom vraagt de zaadhoeveelheid extra aandacht. Bij de beoordeling op 27 maart van enkele kroppen door adviseur Sjaak Gerardts van ChicoGrow vertoonde H3235 iets bruine pit, dan wel appelpit.

Nummers Hoquet

De eveneens hoog Safaritolerante nummers 8314, 8392 en 8378 van Hoquet werden op 1 perceel op hetzelfde moment gezaaid (23-5-2018) en gerooid (23-10-2018). Het nummer 8314 is volgens Bart Hesen van Chicosem een doorontwikkeling van Hoquet op Absolue en Vintor. De trekperiode is juni tot november, dus in deze vergelijking ter ervaring wat aan de vroege kant getrokken. Het nummer vraagt in principe 160 tot 170 groeidagen. Vertoonde iets een appelpit, maakt verder een goede indruk op de in hoge getalen opgekomen witloftelers.

Het nummer 8392 is voor maart tot juni en vertoonde een rustige pitgroei, maar had wel meer bruine pit. Het vroegste nummer uit de reeks is 8378 voor februari tot mei, dus ideaal voor de gekozen trekperiode. Rustige pitgroei, geen bruine pit en mooi gesloten, zware kroppen.

Overige rassen

Zonder de toevoeging van borium en calcium vertoonde de vergelijkingsrassen Flexine en Topscore ook iets appelpit. Doordat dit jaar het droge stofgehalte in de wortels (door de droogte) wat hoger is, geven de wortelpartijen over het algemeen minder lang mooie, glanzende kroppen.

De hoog Safaritolerante Absolueis voor mei tot einde seizoen, groeit rustiger op de pit dan Vintor en heeft een wat hogere wortelproductie dan Vintor. Daardoor zijn de wortels wel iets fijner. Het ras toonde zeer uniform.

Sweet Ladygeeft de beste kroppen als de wortels voldoende groeidagen hebben gehad. De trekperiode is van april tot september/einde seizoen. In de vergelijking een ras met een hoge productie. Omdat de pit van nature wat kort blijft, is de ideale trektemperatuur wat hoger dan bij Gaudium Naturae is aangehouden. Sweet Lady vertoonde in deze vergelijking geen pitafwijkingen. Vintorten slotte bewees in deze vergelijking zijn reputatie als betrouwbaar ras met een goede productie en mooie kroppen.

Of registreer je om te kunnen reageren.