Vollegrond

Nieuws

41% van areaal vollegrondsgroente is PlanetProof

In Nederland is vollegrondsteelt groente voor 41% gecertificeerd voor PlanetProof. Bij fruit is dat percentage met 10 duidelijk lager.

In totaal zijn 668 groente- en fruitbedrijven PlanetProof gecertificeerd. Dat aantal verdubbelde bijna in een jaar tijd. Is die groei van het aantal bedrijven echter wel genoeg om aan het einde van dit jaar aan de inkoopeis van Nederlandse supermarkten te voldoen?

De groei van het areaal gaat harder dan het aantal bedrijven, stelt Stichting Milieukeur. “Het is veilig te zeggen dat het vooral telers zijn met een groter areaal.” Volgens de woordvoerder ligt de groenteteelt zeker op het juiste groeitempo. Stichting Milieukeur legde op verzoek van Groenten&Fruit de areaalcijfers naast de landelijke teeltgegevens.

Groei bij fruit

Bij fruit is het aandeel gecertificeerd areaal niet zo hard gegroeid als bij groente en komt uit op 10% van het totale teeltareaal in Nederland. De groei zat afgelopen jaar vooral bij hardfruit, laat Stichting Milieukeur weten. Toch zal in de fruitteelt nog een sterke groei nodig zijn om de Nederlandse retail aan het eind van dit jaar volledig te beleveren met PlanetProof-product.

Glasgroente

Bij de bedekte teelt is de voortgang duidelijker zichtbaar. Nu is 18% van het areaal gecertificeerd, maar Stichting Milieukeur verwacht op basis van contacten in de markt dat dit jaar opnieuw zo’n 600 hectare zal aanhaken, waardoor de grens van 2.000 hectare in zicht komt. Deze markt is echter vooral op export gericht.

Of registreer je om te kunnen reageren.