Vollegrond

Nieuws

Uitfasering 27 stoffen niet meer enig doel NenM

Het uitfaseren van 27 gewasbeschermingsmiddelen is niet langer het enige doel van Natuur & Milieu.

Gedurende 2 jaar van proefprojecten, uitgevoerd door supermarktketen Albert Heijn en Natuur & Milieu (N&M) om AGF te verduurzamen, is N&M vooral gaan kijken naar de bredere milieubelasting van gewasbescherming van een teelt. Het uitfaseren van de 27 meest schadelijke middelen is inmiddels niet meer het hoofddoel.

Alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen

“De milieulast van gewasbescherming wordt niet alleen veroorzaakt door de 27 meest schadelijke middelen. Het is sterk afhankelijk van de hoeveelheid van die middelen die je gebruikt. Maar bijvoorbeeld ook van welke alternatieven er ingezet worden wanneer een bepaald middel niet meer wordt gebruikt”, zegt Jelmer Vierstra, programmaleider bij N&M.

‘Lijst van 27’ blijft wel gehandhaafd

Ondanks dit voortschrijdend inzicht laat N&M het oorspronkelijke doel, ‘een verbod op 27 meest schadelijke stoffen’, nog niet varen. ”Het voordeel van werken met een lijst van middelen is dat er makkelijk afspraken over te maken zijn en dat het ook goed te controleren is of men zich aan de afspraken houdt. Daarom maken wij graag op deze manier afspraken.”

Lees verder onder de foto.

Koprotbestrijding in uien. Na 2 jaar proefdraaien wil Albert Heijn met telers en Natuur & Milieu tot sluitende teelteisen komen. - Foto: Koos Groenewold
Koprotbestrijding in uien. Na 2 jaar proefdraaien wil Albert Heijn met telers en Natuur & Milieu tot sluitende teelteisen komen. - Foto: Koos Groenewold

Vierstra vervolgt: “Een op een betrouwbare registratie gebaseerde, berekende milieulast geeft de impact van het middelengebruik in theorie veel preciezer weer en bij voorkeur stuur je daar op. Alleen is het goed berekenen van die milieulast tijdens een teelt complex, en vraagt bijvoorbeeld wat van de middelenregistratie. Die moet eigenlijk digitaal zijn om er goed mee te kunnen werken.”

AH focust vooral op middelengebruik

Vierstra erkende onlangs op het Nationaal Groente en Fruit Congres in Rotterdam dat het verduurzamingsproject bij Albert Heijn zich vooral focust op middelengebruik en niet op andere relevante milieuzaken, zoals energie- en watergebruik bij PlanetProof.

Sluitende teelteisen

Na 2 jaar proefdraaien, wil Albert Heijn met telers en N&M tot sluitende teelteisen komen. Dat zou per januari moeten ingaan, maar Vierstra stelde dat dit niet gehaald wordt, omdat de teeltgegevens nog bestudeerd worden. De gezamenlijke eindevaluatie moet eerst plaatsvinden, voordat N&M en Albert Heijn uitspraken kunnen doen over de lessen uit de proefprojecten en hoe deze verwerkt kunnen worden in teelteisen.

N&M ontwikkelt milieulastindicator

Natuur & milieu (N&M) gaat samen met Wageningen Universiteit en CLM een milieulastindicator voor tuinbouwproducten ontwikkelen, mits de financiering rond komt. Medio 2021 moet de indicator af zijn. Het project is ondergebracht bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en dus voor de helft door het bedrijfsleven en voor de helft door het ministerie van LNV gefinancierd.
Eindresultaat van het project zou een meetinstrument moeten zijn waarmee op eenvoudige en eenduidige manier producten van elke individuele teler beoordeeld kunnen worden op milieulast. Zowel de milieulast van chemische als van niet-chemische middelen wordt meegenomen, op basis van de verplichte middelenregistratie.
Dit komt voort uit het proefproject van N&M en Albert Heijn. Beide partijen kwamen enkele jaren terug overeen dat de 27 meest schadelijke stoffen in AGF uitgefaseerd moesten worden. AH-Telers stribbelden echter tegen, waarna een gezamenlijke project werd opgericht om te onderzoeken of het überhaupt mogelijk was de 27 middelen te vervangen door groenere alternatieven.
Een voorlopige conclusie is dat uitfaseren van de 27 stoffen niet in elke teelt mogelijk is en dat vaker spuiten met minder schadelijke middelen soms tot meer milieubelasting leidt dan een enkele bespuiting van een van de 27 stoffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.