Vollegrond

Nieuws

Residu-onderzoek: supermarkten scoren minder goed

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) vindt vaker groente en fruit in supermarkten met te veel bestrijdingsmiddelen. Soms betreft het ook Nederlands product.

Dat blijkt uit onderzoek van de NVWA over de jaren 2017 en 2018, waarvan onlangs de gegevens zijn gepubliceerd. In de afgelopen drie jaren publiceerde de NVWA steeds iets hogere overschrijdingscijfers voor supermarkten en juist verbeteringen voor kleine groentespeciaalzaken en toko’s.

Bij supermarkten steeg het percentage overschrijdingen van 1,0 naar 1,4 in 2018. Dinsdag 10 december maakte de NVWA een overschrijding van 1,8% bekend voor supermarkten voor de meest recente onderzoeksperiode 2017-2018. Het gaat om representatieve steekproeven in supermarkten, niet risicogericht.

Voor leveranciers van deze producten betekent dit dat ze aangesproken worden op de overschrijding met mogelijke sancties. Supermarkten hanteren veelal een veiligheidsmarge op de wettelijke norm. De NVWA heeft alle vondsten op naam bekendgemaakt, dus met naam van de winkelketens, maar ook van leveranciers.

Kleine winkels presteren beter

Opvallend is dat bij de kleinere groentezaken het percentage gerapporteerde overschrijdingen daalde van 5,0 naar 3,5 in 2018 en naar 1,0 dit jaar. Het aantal monsters is veel kleiner bij deze kleinere zaken. De verschuiving is echter opvallend en over meerdere jaren zichtbaar.

Overschrijdingen Nederlands product

Uit de onderzoeksgegevens van de NVWA blijkt dat import van buiten de EU vaak een hoger risico loopt op overschrijding. Nederlandse groenten en fruit zijn relatief schoon. Toch blijkt uit de laatste drie onderzoeksrapporten van de NVWA dat Nederlands product moeilijk verbetert.

Gevoelige Nederlandse producten als spinazie, sla en aardbeien werden in het laatste onderzoek van NVWA juist iets vaker met een mrl-overschrijding (maximum residulevel) bemonsterd. Het gaat bij spinazie, sla en aardbeien niet om significante stijgingen, maar de laatste drie jaren is dat percentage bij deze producten iets opgelopen. Een verklaring kan liggen in het krappere middelenbeleid of mogelijk naar een iets andere teeltwijze door PlanetProof, waardoor telers meer teeltrisico’s moeten oplossen met geïntegreerde teelt.

Aantal middelen op aardbeien daalt

Overigens daalde het aantal stoffen dat gevonden werd in residu-onderzoek per aardbeimonster uit Nederland wel significant van 6,1 naar 5,1 stoffen.

Bij komkommer verbeterde het percentage mrl-overschrijdingen significant en kwam uit op nul. De vollegrondsgroenteproducten sluitkool, broccoli en bloemkool hebben voor het derde achtereenvolgende jaar geen overschrijding van de maximumnorm genoteerd. Ook bij Nederlandse appels en peren is geen overschrijding gevonden. Het aantal gevonden stoffen blijft stabiel op drie, maar dus onder de mrl-norm.

Residuvrije producten

De NVWA geeft niet aan hoeveel producten residuvrij zijn. Wel is per product een gemiddeld aantal gevonden stoffen gevonden. Bij bloemkool, broccoli, sluitkool ligt het gemiddeld aantal gevonden stoffen op 0,6. Dat kan betekenen dat een stevig aantal producten residuvrij is. Die score was overigens twee jaar geleden beter. Toen werden gemiddeld 0,2 stoffen per monster gevonden voor bloemkool en broccoli.

Of registreer je om te kunnen reageren.