Vollegrond

Nieuws

Afzet groene middelen groeit in 10 jaar met 65%

Voor het eerst inzicht in gebruik van groene gewasbeschermingsmiddelen door boeren en tuinders.

De afzet van groene gewasbeschermingsmiddelen groeide de afgelopen 10 jaar met 65%. Dat maakte Nefyto, de brancheorganisatie van gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten, bekend via een persbericht. De bij Nefyto aangesloten bedrijven zijn zeer actief om groene gewasbeschermingsmiddelen op de markt te krijgen. Nefyto had echter geen inzicht in het gebruik van groene gewasbeschermingsmiddelen door boeren en tuinders. Dat was tot nog toe niet te meten. Nefyto ontwikkelde daarom de Graadmeter Groene Gewasbescherming.

Lees verder onder de tweet.

Afzet gewasbeschermingsmiddelen

Voor de Graadmeter Groene Gewasbescherming heeft Nefyto gekeken naar de afzet van gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt mogen worden in de biologische land- en tuinbouw, gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en gewasbeschermingsmiddelen die officieel als laag-risico zijn erkend. Als een middel is ingedeeld bij een of meerdere van deze groepen, spreekt Nefyto van een groen gewasbeschermingsmiddel en zijn ze gebruikt voor de Graadmeter.

Voorbeelden zijn micro-organismen zoals Basillus amyloliquefaciens, strain MBI 600, Pseudomonas chlororaphis stam MA342 en spinosad, virussen zoals het Cydia pomonella granulose virus, plantenextracten zoals groenemuntolie, laminarin, nonaanzuur en Carvon, plantenhormonen zoals Gibberellinezuur en overige natuurlijke stoffen zoals zwavel en IJzer(III)fosfaat. Maar ook Kompaan en Olie-H en Contans. Voor de Graadmeter heeft Nefyto gebruik gemaakt van afzetgegevens van de actieve stoffen uit Fytostat.

Klik hier voor de lijsten met actieve stoffen ten behoeve van Graadmeter Groene Gewasbescherming.

12% middelen al groen

Uit de Graadmeter blijkt dat 12% van de afzet van alle gewasbeschermingsmiddelen als groen kan worden aangemerkt. Tien jaar geleden was dat nog 6,7%. De afzet van de groep middelen die gebruikt mogen worden in de biologische land- en tuinbouw is bijna 5 keer groter dan de afzet van middelen die zijn ingedeeld bij de groep middelen van natuurlijke oorsprong. De groep middelen die officieel zijn ingedeeld als laag-risico is nog klein. Dit komt omdat de criteria voor laag-risico stoffen pas in 2018 zijn vastgesteld. In de komende tijd zullen meer middelen en stoffen als laag-risico worden aangemerkt.

Discussie op basis van feiten

Als brancheorganisatie van bedrijven die chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen vindt Nefyto het belangrijk dat de discussie over gewasbescherming helder en op basis van feiten wordt gevoerd. De implementatie van groene gewasbescherming heeft Nefyto via de Graadmeter inzichtelijk willen maken. De Graadmeter Groene Gewasbeschermingsmiddelen is voor Nefyto niet statisch. Nefyto werkt aan het verder ontwikkelen ervan. Zo zal ook gekeken worden of de Graadmeter gebruikt kan worden om de verschillen te berekenen in de gemiddelde dosering van groene middelen, in vergelijking met reguliere middelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.