Vollegrond

Nieuws

Startschot GreenPort Smart Farming NoordHollandNoord

GreenPort Smart Farming NoordHollandNoord is officieel van start gegaan. De GreenPort wil dienen als data- en kennisplatform voor implementatie van smart farming in de praktijk. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord.

Tijdens de officiële openingsmanifestatie op 5 november zetten diverse partijen hun handtekening ter bevestiging van hun deelname aan GreenPort Smart Farming NoordHollandNoord. Het data- en kennisplatform moet gaan dienen als vliegwiel om smart farming in de praktijk naar een hoger plan te tillen. De ondertekening vond plaats op Loonbedrijf Sturm-Jacobs in Wieringerwerf. Dat bedrijf is heel actief op gebied van precisielandbouw.

Erna Steenhuis ondertekent namens Vollegrondsgroente.net. Ook Proeftuin Zwaagdijk behoort tot de deelnemende partijen. - Foto: Stan Verstegen
Erna Steenhuis ondertekent namens Vollegrondsgroente.net. Ook Proeftuin Zwaagdijk behoort tot de deelnemende partijen. - Foto: Stan Verstegen

Pim Sturm ziet een belangrijke rol weggelegd voor bedrijfsadviseurs om precisielandbouw echt van de grond te krijgen. Maar het belangrijkste is intensieve samenwerking tussen de zogenoemde vier O’s: Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid. Ondernemers werden dan ook opgeroepen vooral met vragen, ideeën en projectvoorstellen te komen.

Belang van data

In zijn presentatie tijdens de openingsmanifestatie ging Prof. Dr. Frans Feldberg, hoogleraar datagedreven Business Innovation aan de UvA, op zeer boeiende wijze in op het belang van data in de huidige tijd en de stormachtige ontwikkeling van digitalisering en vergaren van data. Hij is ervan overtuigd dat het gebruik van data nog grotere vormen zal aannemen en dat kunstmatige intelligentie ons kan helpen processen beter te beheersen of te verbeteren en ook dat toekomstige ontwikkelingen steeds beter te voorspellen zijn door patroonherkenning. “Met steeds meer data valt met steeds grotere nauwkeurigheid te voorspellen wanneer een machine van een bepaald merk met een bepaald gebruik aan vervanging toe is. Je kunt er bij wijze van spreken bij de aanschaf al rekening mee houden wanneer je aan een de volgende toe bent. Op die manier heeft het vergaren van data een meerwaarde. Die meerwaarde moet je voor jezelf zien te creëren.”

Veiligheid en privacy

Natuurlijk is er ook een keerzijde of zoals Feldberg het verwoordde: “Wie profiteert er van de data van de boer?” Hoe staat het met de privacy en is de veiligheid van de opslag van data wel gegarandeerd? Omdat het zo snel gaat, is de kans aanwezig dat je achter de feiten aanloopt of dat er ondernemingen zijn die al veel meer van je weten dan waar je erg in hebt. “Maar met de komst van data is de wereld voorgoed veranderd. Doe er je voordeel mee!”, aldus Feldberg.

Of registreer je om te kunnen reageren.