Vollegrond

Nieuws

Nieuwe toolboxkaarten over wasplaatsen

Vanwege de nieuwe regelgeving zijn aan de Toolbox Emissiebeperking 3 nieuwe kaarten toegevoegd. Deze kaarten bevatten praktische informatie over drukregistratievoorziening, zuiveringssystemen voor afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen en inrichting van wasplaatsen.

In de nieuwe toolboxkaart ‘Drukregistratievoorziening’ staat een overzicht van verschillende spuittechnieken waarbij is aangegeven of een druklogger verplicht is. Bij een veldspuit met een driftreducerende voorziening, zoals een Wingssprayer of MagGrow, is een druklogger niet verplicht. Ook bij gebruik van een gangbare veldspuit is een druklogger niet altijd verplicht. Bijvoorbeeld bij het gebruik van spuitdoppen met een spuitdruk hoger dan 3 bar. Of bij een verdubbeling van de teeltvrije zone. Daarnaast beschrijft de kaart de eisen aan het meten en registreren van de spuitdruk, alsmede de kosten van een druklogger.

Wasplaatsen en zuiveringssystemen

Een groot aantal bedrijven heeft al ervaring met de aanleg van een wasplaats en/of zuiveringssysteem. Met hun ervaringen kunnen andere ondernemers hun voordeel doen. Deze praktijkervaringen, informatie over relevante regelgeving en verschillende inrichtingen van een wasplaats, zijn terug te vinden in de vernieuwde toolboxkaart ‘Inrichting van wasplaatsen’.

Gewasbeschermingsmiddelen

Ook is de toolboxkaart ‘Zuiveringssystemen voor afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen’ vernieuwd. Op deze kaart zijn alle beschikbare zuiveringssystemen beschreven. Bijvoorbeeld de zuiveringssystemen die werken op basis van biologische afbraak zoals biofilter en Phytobac. En de systemen die werken op basis van verdamping zoals de Heliosec en opvolger RemDry.

Of registreer je om te kunnen reageren.