Vollegrond

Nieuws

Belgisch areaal bataat geraamd op 100 hectare

Uit cijfers van het Departement van Landbouw en Visserij blijkt dat dit jaar het areaal bataat in België op een kleine 100 hectare wordt geraamd. Naar schatting staat er in 2019 in België ook meer prei, spruitkool voor de industrie en asperge.

Vorig jaar stond bataat in de cijfers van het Departement van Landbouw en Visserij nog niet vermeld. Dit jaar staat er volgens de inschatting een kleine 100 hectare zoete aardappel in België. Volgens die ramingen neemt het areaal aan spruitkool voor de industrie toe met 250 hectare, van 2.000 naar 2.250 hectare, zo blijkt uit een publicatie in Proeftuinnieuws 19. Het preiareaal voor de verse markt steeg van 2.975 naar 3.125 hectare en voor de industrie van 925 naar 985 hectare. Ook het areaal aan asperge blijft stijgen, in 2017 stond er nog 570 hectare, in 2018 was 635 hectare en in 2019 650 hectare.

Bloemkool nummer 1

Bloemkool voor de industrie omvat nog altijd het grootste areaal als het om niet-akkerbouwmatig geteelde groente gaat. Het areaal steeg licht van 4.900 in 2018 naar 4.950 hectare in 2019. Voor de industrie zit het areaal de laatste jaren tegen 5.000 hectare, voor de verse markt op zo’n 590 hectare, daarmee komt die teelt op plaats 6. Na bloemkool voor de industrie volgen prei vers met 3.125 hectare, spruitkool industrie met 2.250 hectare, prei industrie met 895 hectare en asperge met 650 hectare.

Totaal areaal gestegen

Op plaats 7 staat witte kool met 460 hectare, dan spruitkool vers met 450 hectare en pompoen met 420 hectare. Courgette industrie maakt de top 10 met 375 hectare compleet, gevolgd door courgette vers met 345 hectare. In totaal stond er in 2017 in België 16.687 hectare aan intensieve vollegrondsgroente. In 2018 was dat 16.162 hectare en in 2019 steeg het weer naar 16.694 hectare.

Witlofwortelen

Het areaal aan akkerbouwmatige groente zakte van 37.605 naar 36.615 hectare. Het merendeel is erwten (10.200 hectare) en bonen (7.500 hectare). Het areaal witlofwortelen omvat jaarlijks ruim 2.000 hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.