Vollegrond

Nieuws

Zaadontsmetting van preirassen Seminis blijft mogelijk

Per 31 januari 2020 is het gebruik van met thiram behandeld zaad in de Europese Unie verboden. Bij de zaadfirma Seminis bestaat de mogelijkheid om ook daarna nog ontsmet preizaad te bestellen, maar dan met het middel Maxim 480 FS. Het zaad wordt in Hongarije ontsmet.

De zaadontsmetting met Maxim 480 FS (fludioxonil) van Syngenta richt zich in prei op de kiemschimmel Fusarium oxysporum. Het middel heeft daarop een getoetste werking, net zoals op schimmels als Rhizoctonia solani, Colletotrichum demation, Phoma lingam, Alternaria spp en Botrytis allii. Maxim 480 FS is in Hongarije toegelaten en Seminis beschikt daar over de mogelijkheid om zaad te ontsmetten. Omdat het middel in Hongarije een toelating heeft, is het binnen de regels van de EU toegestaan dat ontsmette zaad in Nederland te gebruiken. Dat meldde de zaadfirma op de Praktijkmiddag Prei op 24 oktober bij PPO Vredepeel. Maxim 480 FS wordt al jaren toegepast in ui en koolgewassen.

Chloor IPC en Calypso

Peter van ’t Westeinde gaf op de praktijkmiddag informatie over de stand van zaken rond een aantal gewasbeschermingsmiddelen. Van ’t Westeinde is bij ZLTO de coördinator effectief middelen- en maatregelenpakket, onder andere voor vollegrondsgroente. Hoewel Chloor IPC per 8 juli 2020 een algeheel verbod heeft gekregen met een opgebruiktermijn tot 8 oktober 2020, wordt in samenwerking met de fabrikant gekeken naar de mogelijkheid van een vrijstelling voor het gebruik van het middel als herbicide. Het verbod komt namelijk voort uit de toepassing in de aardappelteelt als kiemremmer in de bewaring. Deze week werd verder bekend dat het middel Calypso zijn toelating gaat verliezen. Over de datum van intrekking en opgebruiktermijn is nog geen duidelijkheid. Mogelijk dat het middel in 2020 nog te gebruiken is, mogelijk tot ergens in 2021.

Verwachte toelatingen

Met een blik vooruit meldde Van ’t Westeinde enkele toelatingen die er in de preiteelt aan zitten te komen. Zo is er een uitbreiding van het etiket van Met 52 OD in onder andere vollegrondsgroente. Met 52 OD van Bayer CropScience is een insecticide en acaricide op basis van Metharhizium anisopliae stam F52. Door de uitbreiding naar flink wat teelten is de beschikbaarheid van het middel nog niet gegarandeerd. Verder staan Enervis (purpervlekkenziekte) en Dagonis (roest) op de nominatie voor een toelating op de kortere termijn. In aanvraag ligt Elatus Pro (roest) en in samenwerking met de fabrikanten wordt gekeken naar uitbreidingen van de etiketten van het fungicide Gigant en het insecticide Exalt. Ook zal voor 2020 opnieuw een tijdelijke vrijstelling voor Benevia (Trips) worden aangevraagd.

Of registreer je om te kunnen reageren.