Vollegrond

Nieuws

Oogsten van bewaarpeen laat en problematisch

Door de vele neerslag loopt de net begonnen oogst van bewaarpeen flink achter op normaal. De nattigheid kan leiden tot puntrot en ringrot.

De eerdere droogte en muizenvraat deed de mogelijke productiestijging na 6% areaaluitbreiding al teniet. Ook is er relatief veel misvormde peen dit jaar. Dat komt ook door droogte. Dat zeggen Joost Litjens en Bas Heineke van Bejo. “Vorig jaar lag eind oktober 70% van de peen binnen”, zegt Litjens. Het mooie oogstweer van 2018 relativerend, vervolgt hij: “Het is normaal om nu de helft van de oogst gedaan te hebben. Dit jaar is dat nog niet eens 5%.”

Grond verzadigd

De grond is simpelweg verzadigd door de veel neerslag dit najaar. “Telers zijn eerder peen aan het rooien dan aardappelen”, schetst Heineke de bijzondere situatie. “Die trek je uit de grond en dat kan eerder dan aardappelen rooien.”

Lees verder onder de foto

De oogst van peen op donderdag 24 oktober, vlakbij Almere. - Foto: Ruud Ploeg
De oogst van peen op donderdag 24 oktober, vlakbij Almere. - Foto: Ruud Ploeg

Bij peen alles net even preciezer

De opbrengsten variëren zeer sterk; van 40 tot ruim 100 ton per hectare. De oorzaken hiervoor zijn legio; het moment van zaaien en neerslag, grondsoort, voorvrucht, bodemstructuur, aandacht voor en ervaring met de teelt. “Peen moet je behandelen als een tuinbouwgewas”, zegt Litjens. “Het gaat niet vanzelf goed na het zaaien. Beregening moet je voor elkaar hebben, de grond moet op orde zijn en je moet het weer in de gaten houden; gaat het waaien, dan niet zaaien. Alles moet net even preciezer en dat kan net het verschil maken in de peenteelt.”

Tekst gaat verder onder de tweet

Muizenvraat

Ook opmerkelijk is de extreme mate van muizenvraat die dit jaar in peen wordt waargenomen, in alle teeltgebieden. 10 tot 15% aantasting van een peenperceel is niet vreemd, zeggen de Bejo-mannen. Zij wijten de muizendruk aan de droge en zachte winter, die de populatiegroei niet heeft geremd. Daarnaast biedt het groen houden van grond beschutting aan muizen. Rodenticide strooien is niet meer toegestaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.