Vollegrond

Nieuws laatste update:30 okt 2019

NVWA tandeloos tegen biostimulant met claim gewasbescherming

De NVWA gaf de afgelopen drie jaar eenmaal een biostimulantenleverancier een schriftelijke waarschuwing vanwege het voeren van een niet-toegestane gewasbeschermingsclaim.

Dat antwoordt landbouwminister Carola Schouten op Kamervragen van VVD-Kamerlid Helma Lodders. Aanleiding voor de Kamervragen waren artikelen van Boerderij. Daarin werd gemeld dat diverse leveranciers ook gewasbeschermingsclaims toedichten aan biostimulanten. Diverse biostimulanten met een onterechte gewasbeschermingsclaim staan ook op de inputlijst meststoffen van certificeringsinstantie Skal, inventariseerde Boerderij afgelopen voorjaar.

Handhaving lastig tot nieuwe Meststoffenverordening

De NVWA ontvangt jaarlijks meerdere meldingen van biostimulanten met een gewasbeschermingsclaim. In 2017 zijn 7 inspecties gericht uitgevoerd op middelen die mogelijk een gewasbeschermingsclaim hebben, maar geen CTGB-toelating. In één geval werd een overtreding geconstateerd en een schriftelijke waarschuwing gegeven.

De NVWA kan pas goed toezicht houden op biostimulanten als de nieuwe Europese Meststoffenverordening van kracht is, concludeert Schouten. Dat zal rond 2022 zijn. Tot die tijd blijkt handhaving lastig.

Voorwaarden om producten op de markt te brengen

In de antwoorden op de vragen van Lodders staat dat de ervaring met de inspecties in 2017 leerde dat meer helderheid over het al dan niet mogen verkopen en gebruiken van veel van deze middelen noodzakelijk was om als NVWA te kunnen handhaven. Na 2017 heeft de NVWA daarom alleen de meest urgente meldingen nagetrokken.

Wel heeft de NVWA medio 2019 een communicatie naar de leveranciers gestuurd over de voorwaarden waaronder producten op de markt gebracht mogen worden. Naar aanleiding van deze communicatie heeft een producent een breed verkocht product uit de markt genomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.