Vollegrond

Nieuws

ZLTO kritisch op juristen droogteschade.nl

ZLTO vindt de aanpak van droogteschade.nl ongewenst en keurt de actie om boeren en tuinders aan een schadevergoeding te helpen, af.

ZLTO is kritisch op een initiatief van droogteschade.nl. Brabantse boeren en tuinders hebben een brief ontvangen om zich aan te melden bij de juristen van droogteschade.nl om zo aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding voor grondwateronttrekking.

ZLTO vindt dat het taalgebruik in de brief verwachtingen wekt die niet kunnen worden waargemaakt. Daarbij zet de actie de samenwerking van de belangenbehartiger met het waterbedrijf Brabant Water onder druk, aldus Johan Elshof, specialist Bodem en Water bij ZLTO.

Proces schadevergoeding juist langzamer

ZLTO denkt dat de aanpak van droogteschade.nl het proces voor een schadevergoeding juist langzamer laat verlopen. “Elk nieuw onderzoek naar bodemopbouw, hydrologie en kwelstromen kan gepareerd worden door nieuw onderzoek. En het resultaat daarvan kan weer aangevochten worden door een vervolgonderzoek.” Dit is voordelig voor juristen en onderzoekers, maar niet voor boeren en tuinders, concludeert Elshof.

Geen overleg tussen droogteschade.nl en LTO

Elshof benadrukt in zijn pleidooi dat schade moet worden vergoed, maar dat er ook moet worden gekeken naar het voorkomen van schade. “Droogteschade.nl constateert dat voor een aantal waterwinningen geen regelingen zijn. En dat klopt”, aldus Elshof. Hij benadrukt dat in deze gebieden vaker schade is door wateroverlast dan van droogte. Voorkoming van droogteschade moet volgens hem in samenwerking met de overige partijen, zoals provincie, waterschappen en drinkwaterbedrijven, gebeuren.

Op de website van het schadevergoedingsinitiatief staat dat de acties worden overlegd met LTO Nederland. Elshof stelt echter dat het federatiebestuur, LLTB en ZLTO afstand hebben genomen van de actie.

Of registreer je om te kunnen reageren.