Vollegrond

Nieuws laatste update:24 jan 2019

Randvoorwaarden drukregistratie kunnen nog wijzigen

In de lijst van driftreducerende spuittechnieken waarbij de per 1 januari 2019 ingevoerde verplichte drukregistratie niet nodig is, kunnen in de loop van dit jaar nog veranderingen komen. Adviseur Luc Remijn van Delphy adviseert telers daarom geen overhaaste stappen te nemen.

Op de lijst van driftreducerende spuittechnieken (DRT-lijst) staat momenteel onder andere het toepassen van luchtondersteuning, naast de verlaagde spuitboomhoogte, het spuiten met de WingsSprayer/Wave en de MagGrow (met magnetische velden).

Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Luchtondersteuning

De techniek van luchtondersteuning wordt door meerdere fabrikanten aangeboden. Remijn constateert dat alleen de techniek van Hardi in de categorie van 97,5% driftreductie valt. De technieken met luchtondersteuning van andere fabrikanten, zoals Agrifac en Devano, vragen nog een extra maatregel om 97,5% te halen, zoals een verlaagde spuitboom en dopafstand van 25 centimeter. De adviseur van Delphy gaf op een door vollegrondsgroente.net en CAV Agrotheek georganiseerde spuitlicentiebijeenkomst aan dat de reden van dat onderscheid voor hem onbekend is. Omdat 2019 een overgangsjaar vormt voor de verplichte drukregistratie, bestaat de mogelijkheid dat in deze nog wat verandert en daarom adviseert hij zijn gehoor aan bloemkool- en broccolitelers geen overhaaste stappen te nemen.

Hulpstof Squall

Op de DRT-lijst staat momenteel niet het toedienen van een spuitoplossing van 0,5% van de hulpstof Squall. Toch blijkt uit onderzoek en in de praktijk dat dit middel een goede bijdrage levert aan driftreductie, naast een betere hechting en regenvastheid. Rick Sijs van GreenA gaf op de bijeenkomst aan dat de reden van het (nog) niet op de DRT-lijst staan, is dat het toedienen aantoonbaar moet gebeuren en dat daarvoor nog geen techniek voorhanden is. Er wordt in 2019 verder gekeken naar de mogelijkheden, waarbij een injectiesysteem met registratie tot de opties behoort. Het is mogelijk dat een dergelijke techniek alsnog op de DRT-lijst komt te staan en dat betekent dat bij toepassing daarvan de onder bepaalde omstandigheden verplichte drukregistratie (met een drukregistratiekastje op de spuitmachine) niet nodig is.

Adviezen techniek

Gezien de onzekerheden adviseerde Remijn telers die wel al actie willen ondernemen, te investeren in een verlaagde spuitboom (30 cm) die, in combinatie met de spuitdoppen TeeJet 80-015TP (2 bar) en de Lechler ID 90-015 (3 bar), maximaal 90% driftreductie geeft en door de fijne druppels toch een goede bedekking heeft. De spuit is dan in ieder geval vast voorbereid en investeren in andere technieken kan dan wachten totdat er meer zekerheid is.

Tabel: Overzicht spuittechnieken met maximale driftreductie.

Randvoorwaarden drukregistratie kunnen nog wijzigen

*TVZ = teeltvrije zone* LO = luchtondersteuningBron: Luc Remijn Delphy

Adviezen doppen

Uit de DRD-lijst van driftreducerende doppen zou Remijn bij een conventionele veldspuit een keuze maken uit de Agrotop Airmix 110-05 (90% bij 2 bar en 300 tot 400 liter water per hectare), de Agrotop TDXL 110-06 (95% bij 2 bar; 90% bij 3 bar en 425 tot 450 liter water), de Lechler ID (pom)-12003 (90% bij 3 bar; 75% bij 4 bar en 150 tot 200 liter water) of de Agrotop Airmix 110-03 (75% bij 2 bar en 200 tot 225 liter water). Bij 1 bar geeft de laatste dop 90% driftreductie, maar spuiten met een dergelijk lage druk is per 1 januari niet meer toegestaan. Remijn: “Het belangrijkste is om zo klein mogelijke doppen te gebruiken voor de beste depositie. Bij 75% driftreductie is dat bijvoorbeeld een Airmix-03-dop.”

Of registreer je om te kunnen reageren.