Vollegrond

Nieuws

Uitstel eisen klimaat en organische stof PlanetProof

Bedrijven in de open teelt hoeven dit jaar geen klimaatmodule meer af te geven voor PlanetProof. Fruittelers hoeven geen organischestofbalans op te stellen. Dat blijkt uit wijzigingen in het certificactieschema van On the Way to PlanetProof.

Voor fruittelers ontbreken goede gegevens voor een organischestofbalans, maar er bestaat wel de verplichte berekening. Stichting Milieukeur zegt de komende maanden te pogen de problemen hiervoor op te lossen. Fruittelers krijgen over 2018 een ontheffing voor deze eis.

Klimaatmodule

De klimaatmodule voor open teelt wordt volgend jaar ingevoerd, omdat de ontwikkeling ervan langer geduurd heeft dan verwacht en het teeltseizoen al te ver gevorderd is voor de invoering hiervan. Jaarlijks wordt het teeltschema herzien. Stichting Milieukeur zegt hierop aan te sturen bij de jaarlijkse herziening. Wel loopt een proefproject voor de klimaatmodule voor open teelten. Daarin inventariseert de teler welke energie- en klimaatmaatregelen zijn genomen op het bedrijf.

Uit tussentijdse wijzigingen blijkt verder dat het voorgenomen verbod op verpakkingen van zwart plastic niet zal worden ingevoerd, vanwege nieuwe ontwikkelingen in mogelijkheden voor afvalverwerking en recycling van zwart plastic.

Geen verzwaring van eisen

Ook lijken verduidelijkingen voor residucontroles opgenomen in het certificeringsschema. Er stond nog altijd in dat telers moeten zorgen voor residucontroles, maar in de schematekst is dat doorgehaald en vervangen door ‘certificeringsinstelling’. In de praktijk was dat al zo, laat Stichting Milieukeur weten.

In zijn algemeenheid geldt dat er geen verzwaring van de eisen gedurende de looptijd van het schema ingevoerd worden via aanvullende besluiten, zo laat Stichting Milieukeur weten.

Of registreer je om te kunnen reageren.