Vollegrond

Nieuws

Pachtnorm tuinbouwland hoger

De pachtnormen 2018 voor los tuinbouwland zijn in alle regio’s gestegen ten opzichte van 2017. In westelijk Nederland is de stijging 15%, in de rest van Nederland 22%.

Deze ontwikkeling gaat tegen de algemene trend voor los bouw- en grasland in, met afnemende pachtprijzen. De veranderpercentages lopen uiten van -2% tot -34%. Alleen in de IJsselmeerpolders is de pachtnorm hoger dan vorig jaar.

De cijfers komen van Wageningen Economic Research (WUR), die heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit. De nieuwe pachtnormen zijn sinds deze maand van kracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.