Vollegrond

Nieuws

NVWA rond terugroepactie verdachte diepvriesgroenten af

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de terugroepactie van diepvriesgroenten die mogelijk besmet zijn met de listeria-bacterie afgerond. Bijna 1,3 miljoen kilo aan diepvriesgroenten zijn opgespoord en zo nodig uit de handel gehaald.

De bron van de mogelijke besmetting was een Hongaarse fabriek van producent Greenyard. De tracering door de NVWA omvatte zo’n 15.000 afnemers waaronder producenten, groothandels en eindschakels als horeca en supermarkten. Er zijn in Nederland geen meldingen bekend van mensen die door het eten van met listeria-bacterie besmet product ziek zijn geworden.

Steekproeven

De afgelopen weken hebben inspecteurs van de NVWA ruim 15.000 bedrijven, die betrokken zijn bij de terugroepactie van diepvriesgroenten, gewezen op hun verantwoordelijkheid om producten uit de handel te halen en dit te melden bij de NVWA. De NVWA heeft dit getoetst aan de hand van steekproeven, onder meer bij horecabedrijven, vaak de laatste ‘schakel’ in de keten.

Een onderdeel van de tracering betrof leveranciers aan cruise-, vracht- en binnenvaartschepen die bevoorraad waren met diepvriesgroenten van de Hongaarse fabriek. Verder zijn inspecties uitgevoerd bij locaties van supermarkten en bij groothandelsbedrijven die diepvriesgroenten uit de Hongaarse fabriek geleverd hebben aan horecabedrijven.

Terugroepactie

De terugroepactie betrof circa 1,3 miljoen kilo diepvriesgroenten. Daarvan was ruim de helft niet industrieel verhit; dat betekent dat er nog ziektekiemen in het product aanwezig kunnen zijn. In sommige gevallen zijn deze producten toch bij consumenten terecht gekomen; daarom hebben bedrijven in 4 gevallen een publiekswaarschuwing verspreid.

Wereldwijde distributie

Naast distributie in Nederland, zijn de diepvriesgroenten vanuit Nederland ook verhandeld naar andere landen. Vanuit Nederland zijn producten verzonden naar 17 EU-lidstaten en 28 landen buiten de Europese Unie. De NVWA heeft de bevoegde autoriteiten van die landen daarover geïnformeerd. Voor landen binnen de Europese Unie gaat dit via het RASFF-systeem (Rapid Alert System for Food and Feed).

Boetes

In totaal zijn 25 rapporten van bevindingen (boetes) opgemaakt. De betrokken bedrijven hebben niet voldaan aan de meldplicht bij de NVWA of hebben onvoldoende informatie aangeleverd. Bedrijven zijn namelijk verplicht om meteen een melding te doen van de verkoop van onveilige producten.

Dwangsommen

Ook is in 8 gevallen een last onder dwangsom opgelegd. Het was nodig om dit juridisch zware middel in te zetten om bedrijven daarmee te dwingen de traceringsinformatie spoedig en volledig te melden bij de NVWA. De meeste bedrijven hebben daarop tijdig de gewenste actie ondernomen, zodat de last onder dwangsom is afgewend.

Of registreer je om te kunnen reageren.