Vollegrond

Nieuws

Geen signaal dat PlanetProof knelt door droogte

Stichting Milieukeur heeft geen signalen dat telers door de droogte tegen knelpunten aanlopen in het teeltschema PlanetProof. Daarvoor zijn bij Stichting Milieukeur geen bijzondere aantallen aanvragen voor bijvoorbeeld ontheffingen binnengekomen of anderszins.

Telers zetten alle zeilen bij om het gewas voldoende beregend te krijgen, maar daarbij lijkt PlanetProof niet te knellen. Het keurmerk kent bepalingen voor watergebruik.

Watergift

Watergift bij zowel grondgebonden- als substraatteelten wordt afgestemd op de waterbehoefte van gewas. Daarvoor zijn keuzemaatregelen mogelijk met bonuspunten. Zo zijn 3 punten te verdienen met de aanleg van een systeem met verdampingsberekening en of sensoren. Bij gebruik van grondwater voor de beregening is het vaststellen van de benodigde watergift door middel van vochtmetingen of beregeningsplanner verplicht. Dat er beregend wordt, ligt voor de hand. Landelijk is het neerslagtekort tot grote hoogte gestegen.

Eerste ervaringen

Het keurmerk On the Way to PlanetProof is door veel Nederlandse supermarkten opgelegd bij inkoop. Veel telers doen dit jaar dus de eerste ervaringen op met On the Way to PlanetProof. Dat Stichting Milieukeur geen signalen krijgt van knelpunten, betekent ook dat ze dit niet teruggekoppeld krijgen van certificerende instellingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.