Vollegrond

Nieuws

Waterschap Limburg maakt uitzondering voor groentetelers

Het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater dat het Waterschap Limburg vanaf maandag 18 juni heeft afgekondigd voor Noord- en Midden-Limburg geldt niet voor bedrijfsmatige onttrekkingen in de groenteteelt. Ook andere kapitaalintensieve teelten zijn uitgezonderd.

Het Waterschap Limburg stelde op maandag 18 juni om 12:00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en rivieren in Noord- en Midden-Limburg, om akkers en weilanden te beregenen. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2018. Het waterschap houdt de komende tijd het water vast in de beken door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren.

Laag waterpeil

Hoewel er, vooral in Zuid-Limburg, de afgelopen weken veel wateroverlast is geweest door hoosbuien, is het al een langere periode droog en warm. Hierdoor is het waterpeil in het noorden en midden van Limburg flink verlaagd. Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer.

Uitzonderingen op het verbod

Er zijn beken in Noord- en Midden-Limburg die altijd voldoende afvoer hebben. Voor deze beken geldt het verbod niet. Het gaat om de Niers, de Swalm, de Heukelomsebeek tussen de Maas en de stuw aan de Zeedijk, de Eckeltsebeek tussen de Maas en de Spitsbrug, de Neerbeek tussen de Maas en Winkelmolenstuw, de Oostrumsche Beek tussen de Maas en de watermolen in Geysteren en de Boschmolenplas. Ook zijn er geen onttrekkingen voor kapitaalintensieve teelten, zoals groenteteelt, fruitteelt, bloemen- en plantenteelt en boomteelt.

Of registreer je om te kunnen reageren.