Vollegrond

Nieuws

Onderzoek duurzame aanpak onkruid in asperge gestart

De wens om onkruid in asperge aan te pakken zonder chemie wordt steeds groter. Daarom start Compas samen met meerdere partijen een onderzoek naar het effect van preventieve en curatieve methoden om onkruid in asperge te weren.

Het onderzoek start met een proef in een speciaal voor dit onderzoek in het voorjaar van 2018 aangelegd aspergeveld op Brightlands Campus Greenport Venlo. Daarin worden in elk geval schoffeltechnieken, branders en de methode met foamstream getest. Dit als vervolg op het aanaarden wat in een eenjarig veld gebruikelijk is totdat de grond vlak ligt. Mogelijk nemen de onderzoekers meer methoden en technieken in de test mee.

Uitbreiding met productiepercelen

Volgend jaar wordt het onderzoek uitgebreid naar productiepercelen. Aangezien het project ‘Onkruid duurzaam beheert’ pas recent is goedgekeurd, moet de verdere invulling van dat onderzoek nog vorm krijgen. In overleg met telers worden in elk geval objecten aangelegd met zowel preventieve als curatieve methoden. Te denken valt aan diverse afdekmaterialen en schoffeltechnieken, maar ook aan branders of foamstream.

Meerjarige proeven

Het gaat om meerjarige proeven die door Compas, in samenwerking met andere partijen, in eigen beheer worden uitgevoerd. Het project valt onder het koepelproject Bright Green. Binnen dat project voeren onderzoekers meerdere aan elkaar verwante onderzoeken uit met als doel een duurzame bedrijfsvoering vanuit milieuperspectief, maar ook vanuit bedrijfsperspectief. Op deze manier probeert Compas innovaties te realiseren waarmee de sector op praktische wijze aan de slag kan.

Voorbereidingen voor aanleg asperge op Brightlands Campus Greenport Venlo. - Foto: Compas
Voorbereidingen voor aanleg asperge op Brightlands Campus Greenport Venlo. - Foto: Compas

Eerste resultagen onderzoek op Asperge Platform

Compas presenteert de eerste indrukken van het onderzoek op het Asperge Platform op 31 augustus op Brightlands Campus Greenport Venlo.

Of registreer je om te kunnen reageren.