Vollegrond

Nieuws

Ctgb publiceert definitieve lijst RUB-toepassingen

Het Ctgb heeft deze week de definitieve lijst gepubliceerd met RUB-toepassingen die voorlopig toegelaten blijven. Voor RUB-toepassingen die niet zijn aangemeld geldt dat ze tot en met 1 oktober 2018 verkocht mogen worden. Opgebruiken mag tot en met 1 oktober 2019.

RUB staat voor Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen. Daarbij gaat het om ‘alternatieve toepassingen’ ter bestrijding van ziekten en plagen. Voor toepassing in de groenteteelt staan de volgende middelen op de nieuwe RUB-lijst:

 • Alpha BioPesticides Limited t/a AlphaBio Control Ltd., met het middel FLIPPER, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op planten;
 • BioServices International bvba, met het middel Bladinsecten Gebruiksklaar, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten;
 • BioServices International bvba, met middel Bladinsecten Concentraat, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten;
 • Denka Registrations B.V., met het middel Luxan Luizenspray Concentraat, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten. Naast groenten ook in fruit;
 • Denka Registrations B.V., met het middel Luxan Luizenspray, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten. Naast groenten ook in fruit;
 • ECOstyle B.V., met het middel Insect-Off, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten in groenten, kruiden, klein fruit (kas-) en akkerbouwgewassen;
 • Hortus Supplies International B.V., met het middel InseClear, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten in de tuinbouw;
 • SBM Life Science B.V., met het middel Duoflor Spray, bestemd voor niet-professioneel gebruik voor de bestrijding van insecten en mijten in groenten en fruit.

Tekst gaat verder onder de tweet

Specifiek voor glastuinbouw

 • Azufrera y Fertilizantes Pallarés, S.A. (AFEPASA), met het middel AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR, bestemd voor de bestrijding van meeldauw in de teelt onder glas, mits toegepast door middel van een zwavelverdamper en mits tijdens de toepassing geen mensen in de kas aanwezig zijn en werkzaamheden in de kas ingeval van volledige beluchting van de kas pas na ten minste één uur, dan wel in overige gevallen pas na ten minste vier uren nadat de toepassing heeft plaatsgevonden, worden aangevangen;
 • LTO Glaskracht Nederland, met magere melk en producten daarvan, bestemd om de verspreiding van virussen tussen planten te voorkomen, mits toegepast door middel van een behandeling waarbij planten, plant- en snijmateriaal, dan wel handen worden ondergedompeld.

Aangiet- of dompelbehandeling

 • LTO-Vakgroep Vollegrondsgroenten, met calciumchloride bestemd om natrot in de witlofteelt te bestrijden, mits toegepast door middel van een dompelbehandeling;
 • BioServices International bv, met het middel Stop Engerlingen, bestemd om planten te beschermen tegen insecten, mits toegepast door middel van aangieting, toevoeging aan voedingswater of dompeling;
 • BioServices International bv, met het middel Bladinsecten Gelcapsules, bestemd om planten te beschermen tegen insecten, mits toegepast door middel van aangieting, toevoeging aan voedingswater of dompeling;
 • BioServices International bv, met het middel Bladziekten Concentraat, bestemd om planten te beschermen tegen schimmels, mits toegepast door middel van aangieting, toevoeging aan voedingswater of dompeling;
 • BioServices International bv, met het middel Bodeminsecten Concentraat, bestemd om planten te beschermen tegen insecten, mits toegepast door middel van aangieting, toevoeging aan voedingswater of dompeling;
 • Pronafit Nature Products International Holding B.V., met het middel LOOK, bestemd om planten te beschermen tegen insecten en schimmels, mits toegepast door middel van aangieting, toevoeging aan voedingswater of dompeling;
 • Bertels B.V., met het middel Pure Etheric Guard, ter bestrijding van ziekten en plagen op planten en plantaardige producten, mits toegepast door middel van dompeling of aangieting;
 • Hortus Supplies International B.V., met het middel Optimus, ter bestrijding van ziekten en plagen op planten en plantaardige producten, mits toegepast door middel van dompeling of aangieting.

Geen ingediende aanvragen

Geen aanvragen zijn ingediend voor bier tegen slakken, zilvernitraat als zaadontsmettingsmiddel, natriumchloride tegen onkruid, ongebluste kalk als fungicide, kalistikstof tegen onkruiden en schimmels, en middelen op basis van kokos- of zonnebloemolie tegen insecten. Ook valt het doek voor kaliumbicatbonaat en chitosan en kaliumfosfaat tegen schimmels.

Of registreer je om te kunnen reageren.