Vollegrond

Nieuws

Bayer Cropscience: Milieukeur beperkt middelenkeuze

Bayer Cropscience uit kritiek op On the way to PlanetProof, dat op punten inconsequent zou zijn.

Het gebruik van voor geïntegreerde teelt waardevolle gewasbeschermingsmiddelen is onnodig beperkt binnen ‘On the way to PlanetProof’, voorheen Milieukeur. Dat stelt middelenfabrikant Bayer Cropscience in een opiniestuk op hun website.

Het keurmerk bevat, boven op de reeds bestaande strenge wettelijke eisen, lijsten met gewasbeschermingsmiddelen waarvoor bovenwettelijke eisen gelden. Deze lijsten zijn gebaseerd op de Milieumeetlat van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en een aantal andere criteria. Het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ is het afgelopen jaar in overleg met verschillende partijen tot stand gekomen. De gewasbeschermingsmiddelenindustrie werd hier, anders dan via een algemene consultatieronde, niet bij betrokken.

‘Biologische middelen anders beoordeeld dan chemische’

Op basis van gegevens waarover Bayer Cropscience beschikt, lijkt het er volgens het bedrijf op dat telers onnodig beperkt worden in hun middelenkeuze. Het keurmerk lijkt volgens Bayer op onderdelen inconsequent. Zo zouden middelen van biologische oorsprong anders worden gewaardeerd dan chemische middelen.

Opmerkelijk is volgens Bayer ook dat middelen die politiek en maatschappelijk ter discussie staan, zoals bijvoorbeeld glyfosaat en bepaalde insecticiden, anders worden gewaardeerd. - Foto: Peter Roek
Opmerkelijk is volgens Bayer ook dat middelen die politiek en maatschappelijk ter discussie staan, zoals bijvoorbeeld glyfosaat en bepaalde insecticiden, anders worden gewaardeerd. - Foto: Peter Roek

Neem bijvoorbeeld een biologisch middel dat een waarschuwing op het etiket heeft voor bestuivers. Dit middel wordt niet afgewaardeerd, terwijl chemische middelen zonder waarschuwing voor bestuivers dat wel worden. Hier lijkt, zo stelt Bayer, sprake te zijn van de ‘onjuiste aanname dat biologische middelen veiliger zijn dan chemische’.

Glyfosaat en insecticiden

Opmerkelijk is volgens Bayer ook dat middelen die politiek en maatschappelijk ter discussie staan, zoals bijvoorbeeld glyfosaat en bepaalde insecticiden, anders worden gewaardeerd. Middelen die door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) bijvoorbeeld beoordeeld zijn als veilig voor bijen, worden door het keurmerk als onveilig voor bijen neergezet.

Reactie SMK

Stichting Milieukeur (SMK) distantieert zich van de kritiek. De interpretatie van Bayer in het opiniestuk is volgens SMK voor een groot deel incorrect. De eisen gewasbescherming ‘On the way to PlanetProof’ zijn robuust en onafhankelijk bepaald, aldus SMK. Zowel CLM als SMK hebben de systematiek toegelicht aan verschillende organisaties, ook aan Bayer.

PlanetProof houdt wél rekening met etiketvoorschriften

Inmiddels heeft SMK ook een toelichting op de beoordeling op de website geplaatst. Daarnaast klopt de opvatting van Bayer volgens SMK ook inhoudelijk niet. Zo wordt in PlanetProof wel rekening gehouden met etiketvoorschriften, is duidelijk hoe de weging van criteria plaatsvindt, en worden middelen van biologische oorsprong hetzelfde gewogen als chemische middelen. Zo wordt het gebruik van biologische middelen met een waarschuwing op het etiket voor bestuivers – net als een chemisch middel met zo’n etiket – beperkt.

CLM en SMK zijn overigens al enige tijd met Bayer Cropscience in gesprek over de gebruikte systematiek.

Of registreer je om te kunnen reageren.