Vollegrond

Nieuws

90% Duitse asperge- en aardbeitelers kampen met personeelstekorten

Uit een enquête van het Zuid-Duitse verband van asperge- en aardbeitelers (VSSE) blijkt dat bij 90% van de 1.000 ondervraagde bedrijven de situatie rond beschikbaarheid van personeel tijdens het oogstseizoen verslechterd is. Bij 50% is sprake van een duidelijke verslechtering.

Volgens de antwoorden uit de enquête kon 79% van de bedrijven een deel van hun oogst niet binnenhalen door personeelsgebrek. Van de geënquêteerden geeft 13% aan dat ze meer dan 20% van hun asperges of aardbeien niet konden oogsten. Op 83% van de bedrijven zijn oogstmedewerkers voortijdig vertrokken. Als oorzaak daarvan worden het vroegtijdig bereiken van het beoogde inkomen genoemd en aanbod van werk uit andere sectoren.

Nieuwe procedures

De voorzitter van de VSSE (Verbandes Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer) is duidelijk in zijn conclusie naar aanleiding van de enquête onder 1.000 telers. “Dit seizoen is het probleem van de verminderde beschikbaarheid van personeel pijnlijk duidelijk geworden. Een deel van de oogst bij aardbeien is blijven hangen en aspergetelers zijn er op een aantal percelen noodgedwongen eerder mee gestopt. Een nieuwe regeling voor de van sociale verzekeringen vrijgestelde seizoenregeling voor een periode van 3 maanden is essentieel. Een versnelde visumprocedure voor arbeidskrachten uit de West-Balkan en de mogelijkheid om arbeidskrachten uit de Oekraïne in te zetten zijn voor ons absoluut noodzakelijk”, aldus voorzitter Simon Schumacher op Fruchthandel.de.

Of registreer je om te kunnen reageren.