Vollegrond

Nieuws

Oogstrobot Cerescon vrijwel volledig vernieuwd

Alleen het uiterlijk en het werkingsprincipe zijn nog hetzelfde als bij de 1-rijige oogstrobot voor asperge die Cerescon vorig seizoen presenteerde. Op basis van testervaringen van vorig seizoen is de ‘Sparter’ vrijwel volledig vernieuwd. Bij een demo deze week bleek dat het oogstprincipe werkt, maar dat er nog enkele verbeterpunten zijn. Die wil Cerescon voor het einde van het seizoen nog oplossen.

De vernieuwde 1-rijige ‘Sparter’ heeft twee onafhankelijke van elkaar opererende robots om de asperges te oogsten. Deze aanpassing zorgt voor grotere capaciteit.

De detectie-unit is nog steeds voorzien van vochtsensoren, maar de plaatsing is veranderd en de sensoren gaan niet meer recht door de grond. Ze zitten nu op sikkelvormige staven met een individuele aandrijving per staaf om snel terug te kunnen trekken na detectie van een asperge. Op deze manier bestrijken de sensoren de hele breedte van de rug, op de zijkanten na, waardoor de ‘ontsnappingskans’ voor een asperge vrijwel nihil is.
Artikel gaat verder onder de foto’s en de video


 • De demo werd op 30 mei uitgevoerd op een perceel in Swolgen, onder belangstelling uit onder meer Peru. - Foto's: Stan Verstegen

  De demo werd op 30 mei uitgevoerd op een perceel in Swolgen, onder belangstelling uit onder meer Peru. - Foto's: Stan Verstegen

 • De vernieuwde 1-rijige ‘Sparter’ heeft twee onafhankelijke van elkaar opererende robots om de asperges te oogsten.

  De vernieuwde 1-rijige ‘Sparter’ heeft twee onafhankelijke van elkaar opererende robots om de asperges te oogsten.

 • De vochtsensoren in de detectie-unit zitten nu op sikkelvormige staven met een individuele aandrijving per staaf om snel terug te kunnen trekken na detectie van een asperge.

  De vochtsensoren in de detectie-unit zitten nu op sikkelvormige staven met een individuele aandrijving per staaf om snel terug te kunnen trekken na detectie van een asperge.

 • De aflegband is een goot geworden waarin op de bodem twee bandjes draaien met een opening daartussen om het meegenomen zand kwijt te raken.

  De aflegband is een goot geworden waarin op de bodem twee bandjes draaien met een opening daartussen om het meegenomen zand kwijt te raken.

 • Het mechanisme van ‘zandbedrecovery’ bestaat nu uit een ronddraaiende ring met pinnen om de gaten weer te vullen en het bed weer vlak te maken zonder dat deze wordt afgestreken.

  Het mechanisme van ‘zandbedrecovery’ bestaat nu uit een ronddraaiende ring met pinnen om de gaten weer te vullen en het bed weer vlak te maken zonder dat deze wordt afgestreken.

 • Het resultaat van de ‘zandbedrecovery’.

  Het resultaat van de ‘zandbedrecovery’.

 • Het oogstresultaat wordt door aanwezige telers met een kritisch oog onder de loep genomen. Dit seizoen wordt het resultaat van de machine in een aantal rijen op dit perceel ook vergeleken met handoogst.

  Het oogstresultaat wordt door aanwezige telers met een kritisch oog onder de loep genomen. Dit seizoen wordt het resultaat van de machine in een aantal rijen op dit perceel ook vergeleken met handoogst.

Aflegband

De aflegband is een goot geworden waarin op de bodem twee bandjes draaien met een opening daartussen om het meegenomen zand kwijt te raken. Vervolgens schieten de asperges aan het einde van die goot een voor een in een lift die de asperges naar het boven gelegen werkplatform brengt.

Zandbedrecovery

Het mechanisme om de bedden weer op orde te brengen, ‘zandbedrecovery’, bestaat nu uit een ronddraaiende ring met pinnen om de gaten weer te vullen en het bed vlak te maken zonder dat deze wordt afgestreken.Ten slotte is de weg van de folie veranderd. Deze liep eerst boven door de machine, maar daar is vanaf gestapt, omdat het te veel slijtage aan de folie geeft. Voorop de trekker hangt een aggregaat die de oogstrobots van krachtstroom voorziet.

Bij deze video van de oogstrobot moet worden opgemerkt dat de ‘zandbedrecovery’ is uitgezet, omdat er geoogst wordt in rijen die onderdeel uitmaken van een oogstvergelijkingsproef tussen de machine en handoogst. Daarbij worden alle bij de oogst gemaakte gaten in het bed nagelopen en beoordeeld. Daarom zijn eerder gemaakte gaten uit de vorige werkgang nog zichtbaar. Op een van de foto’s hierboven is het (goede) resultaat van de ‘zandbedrecovery’ wel te zien. Voor de demo rijdt de machine met 1,2 kilometer per uur, normaal kan dat oplopen tot 1,8 kilometer.

Verbeterpunten

Tijdens de demo gaf Cerescon ook zelf aan dat de Sparter op enkele punten nog verbetering behoeft:

 • Zo blijft er plaatselijk nog zand in de afleggoot liggen waardoor asperges stroppen. Door tijdens het steken het steekmes met de asperge beter te laten uitschudden en de opstaande rand onder een iets andere hoek te plaatsen, is dit volgens Cerescon op te lossen.
 • Soms vallen er nog asperges op de grond bij de overbrenging vanuit de goot naar de elevator, maar dat is volgens Cerescon technisch eenvoudig op te lossen.
 • Zeker later in het seizoen zitten er meer wat schuin gegroeide asperges in de rug. Een aantal daarvan komen nu te vroeg met het mes in aanraking en worden dan in de lengte al wat afgesneden voordat het mes de asperge horizontaal onderaan afsnijdt. Het is nog de vraag over welk percentage het hier gaat, maar als mogelijke oplossing ziet Cerescon het gebruik van een groter mes later in het seizoen. omdat die om de asperges heen meer ruimte heeft bij het de grond in gaan.
 • De chauffeur krijgt op een scherm een advies voor de rijsnelheid. Die is afgestemd op de dichtheid van de gedetecteerde asperges. Nu moet de chauffeur de rijsnelheid nog zelf aanpassen, in de toekomst zal dit automatisch gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.