Vollegrond

Nieuws

Markt: Prei houdt prijsniveau vast

De prijs voor prei is de afgelopen maand stabiel gebleven. Dinsdag 29 mei gaan de klokprijzen bij The Greenery en veiling ZON richting € 0,90. Het betreft vooral koelcelprei waarvoor dit prijsniveau hard nodig is.

Veel prei die enkele weken gelden de koelcel in werd gereden, was al niet geweldig meer door het royale aantal groeidagen in de winter. Dat leidt tot klassieke problemen als schot en voze onderkanten. Het is het slot van een seizoen dat voor veel telers de boeken in zal gaan als financieel gezien dramatisch, met dieptepunten in november, januari en februari. Dat is in heel Europa aan de orde.

Inmiddels zijn al enkele telers in Nederland gestart met de vroegste zomerprei en wordt in België serreprei aangevoerd. De veilingprijzen van deze prei vallen tegen als je die vergelijkt met de kosten voor dit type product gemaakt worden.

Nieuw seizoen

Het huidige weer, met veel warmte en regen maakt dat de zomerprei nu goed groeit. Naar verwachting zal de productie in de tweede helft van de komende week aantrekken. Toch zal de productie niet direct heel hoog zijn. De matige groeiomstandigheden dit voorjaar en krimp van het areaal door zowel minder aanplant als stoppers hebben een remmende werking. In vergelijking met 2017 wordt voor vroege prei gerekend op een oppervlaktedaling van 5% in heel Europa. Voor late prei is dat een daling van 15%.

Prognose: voorlopig zelfde prijsniveau

Of registreer je om te kunnen reageren.