Vollegrond

Nieuws laatste update:17 mei 2018

Ganzen goed te verjagen met laser

Uit een onderzoek naar het effect van lasers op ganzen blijkt dat deze vogels met deze techniek goed te verjagen zijn. Een vast laser-opstelling leidt tot een significante daling van het aantal ganzen zonder dat gewenning optreedt.

Tijdens het testen van de Agrilaser apparatuur in Friesland, Noord-Holland en Overijssel vloog ruim 90% van de ganzen op en twee derde zelfs helemaal weg. Van alle ganzensoorten reageert 66% binnen enkele seconden op de laser, 21% doet er 5 tot 30 seconden over, 6% binnen een minuut en 7% nog iets langer.

Geen gewenning

Van gewenning is volgens de onderzoekers Altenburg & Wymenga en Sovon Vogelonderzoek Nederland geen sprake. De proef wijst uit dat ganzen ook na herhaalde beschijning een snelle respons laten zien. “Het onderzoek bevestigt wat wij al jaren van onze gebruikers horen”, vertelt Steinar Henskes, directeur van Bird Control Group, producent van Agrislasers. “Bij het veilig en duurzaam verjagen van vogels is gewenning juist één van de grootste uitdagingen. Daar gaat het meestal mis bij conventionele technieken zoals knalapparaten, vliegers en de ouderwetse vogelverschrikker. Apparaten die werken op basis van geluid geven bovendien veel overlast voor de omgeving. Vogels ervaren de Agrilaser Autonomic als een fysiek gevaar. Dat spreekt het overlevingsinstinct van het dier aan, waardoor het onmiddellijk op de vlucht slaat.”

Volgens de studie zijn agrariërs met één Agrilaser Autonomic in staat om 100 hectare landbouwgrond te beschermen tegen ganzenoverlast.

Ganzenfoerageergebieden zijn nodig

Met de inzet van de Nederlandse laseroplossing kan de schade die ganzen elk jaar aanrichten dus flink worden beperkt. De onderzoekers wijzen daarbij wel op de rol van de overheid om een ruimtelijke strategie te ontwikkelen voor ganzen. Alleen dan kunnen de dieren worden verjaagd naar gebieden waar ze agrariërs niet tot last zijn. In Friesland bestaan deze zogeheten ganzenfoerageergebieden al, maar die functioneren nog niet voldoende. “Verjaging naar opvanggebieden kan alleen effectief zijn als die voldoende aantrekkelijk voedsel bieden aan de ganzen en er daar geen verjaging is”, aldus de onderzoekers in het rapport.

Of registreer je om te kunnen reageren.