Vollegrond

Nieuws

Voorzichtige tuinbouwvoorspelling ABN Amro

Voor 2018 verwacht ABN Amro voor de Nederlandse voedingstuinbouw een iets hogere productie tegen wat lagere prijzen.

Dat de bank een lagere prijsontwikkeling voorziet is grotendeels te wijten aan de uitschieter in 2017. Toen stegen de prijzen over de hele linie gemiddeld met 7% in de voedingstuinbouw. Dat kwam door weersextremen in zowel de fruit- als groententeelt. Een herhaling is niet te verwachten.

Vorig jaar voorspelde de bank bij de start van het seizoen een prijsdaling voor voedingstuinbouw, maar die kwam dus niet uit. Voor de volumeontwikkeling ging de bank uit van een groei van 2%, maar dat werd in 2017 1%. Voor 2018 voorziet de organisatie dus een teeltuitbreiding van 1%.

Groei bij biologisch

De bank staat in het sectorprognose ook stil bij de groei van de biologische sector. De afgelopen 5 jaar is het aantal biologisch werkende voedingstuinbouwbedrijven met 22% toegenomen naar iets meer dan 550 (veelal kleinere) bedrijven. Het areaal vollegrondsteelt voor biologisch is in de voedingstuinbouw de laatste 5 jaar toegenomen met 60%.

Of registreer je om te kunnen reageren.