Vollegrond

Nieuws

Biologische teelten toch minder productief dan gangbaar

Hoewel in een eerdere publicatie werd geconcludeerd dat biologisch telen vergelijkbare producties kan opleveren als gangbaar telen, is die conclusie onjuist. Meerdere onderzoekers van Wageningen University & Research hebben de onderzoeksresultaten nog eens goed tegen het licht gehouden.

In februari publiceerden onderzoekers van onder meer Wageningen UR over meerjarig onderzoek dat op PPO-AGV Vredepeel is uitgevoerd. Ze stelden dat hun resultaten aangeven dat biologisch telen na 13 jaar van biologische aanpak vrijwel even productief zou zijn als bij de gangbare aanpak, met tevens minder uitspoeling van nitraat naar het grondwater.

Kanttekeningen bij interpretatie

Andere onderzoekers van Wageningen UR plaatsten bij de publicatie echter kanttekeningen over de aanpak van het onderzoek en de interpretatie van de resultaten. Daarom analyseerden zij opzet en resultaten nogmaals. Hieruit bleek dat niet alle 13 jaar dezelfde gewassen geteeld zijn; in de beginjaren werden meer suikerbieten geteeld en in de latere jaren meer mais. Daardoor leek het alsof de producties van de biologisch geteelde gewassen gemiddeld gezien omhoog gingen, maar per gewas was dit niet zo.

Verschil van 20%

In een vergelijking tussen de systemen over de latere jaren 2011-‘16, waarbij elk jaar dezelfde gewassen werden geteeld, bleef het verschil tussen biologisch en gangbaar geteeld op PPO-AGV Vredepeel constant op 20%. Dat percentage is ook in overeenstemming met alle recente meta-analyses van het verschil in productie tussen biologisch en gangbare teelten. Meta-analyses zijn studies die de resultaten van een aantal eerdere studies combineren en zo tot nieuwe conclusies leiden.

Verschil organische stof

Daarnaast bleek uit verdere analyse dat in het onderzoek op PPO-AGV Vredepeel de bodem van de biologische proefvelden andere eigenschappen had dan de bodem van de niet-biologische velden, zoals een andere grondwaterstand en van origine meer organische stof. Dat kan meegespeeld hebben in de lagere nitraatuitspoeling op de biologische proefvelden en hangt dus niet perse samen met de biologische teeltwijze.

Of registreer je om te kunnen reageren.