Vollegrond

Nieuws

Witlofplatform komt met eerste demoresultaten wortel- en lofproductie

Witlofwortels (ras Vintor) die in 2016 waren geteeld met producten en volgens de aanpak van Plant Health Cure (PHC), deden het bij trekken in maart en september 2017 beter dan wortels die conventioneel waren geteeld.

In 2017 heeft het Witlofplatform de demoherhaald, deze keer met 4 teeltstrategieën; deze wortels worden deze maand voor het eerst opgezet.

De in 2016 conventioneel geteelde wortels hadden 3 keer een stikstofbemesting gehad met KAS en een NPK-meststof. Op het PHC-object was de stikstof bevattende meststof OPF ingezet als bladbemester (4x) en als granulaat (1x). De objecten lagen in een eenmalig opgezette strokenproef. Aan het eind van de teelt waren er uiterlijk geen verschillen tussen de wortelpartijen te bespeuren.

Verschil in wortelinhoud

Dat verschil was er wel in de wortelinhoud: bij analyses in november 2016 en maart 2017 was het stikstofgehalte in de PHC-wortelen steeds substantieel hoger dan in de conventioneel geteelde wortels. De overige inhoudscijfers kwamen redelijk overeen. In 2 trekrondes in maart en in september 2017 – met 105 wortels per object, steeds met een volle tray – gaven de PHC-wortels steeds in beide gevallen zwaardere kroppen. Dit manifesteerde zichin een hoger trekrendement (kilo lof / kilo wortels).

In maart was het rendement van de PHC-wortels 1,06 en van het conventionele object 0,94. In september scoorde PHC een rendement van 1,08 en conventioneel van 0,98. Dat is grosso modo – in deze niet wetenschappelijk gefundeerde demo – een meerproductie van zo’n 10%. De meerkosten voor het PHC-object waren ten minste € 450 per hectare.

4 teeltstrategieën in demo

De demo met het ras Vintor is het afgelopen jaar herhaald op een perceel in Bant (Flevoland), met 4 teeltstrategieën:

  • een object van Plant Health Cure (voor een deel met andere producten als in 2016)
  • en object van Pentagrow (Nutri Phite Magnum en Pentakeep hyper)
  • een object van PlantoSys (met plantenhormoon salicylzuur en meststof Cuprum)
  • een 0-object met het bacteriepreparaat Serenade (Bayer)

De wortelanalyses van de 4 objecten zijn zowat vergelijkbaar. De demo’s met de wortelteelt worden dit jaar voortgezet, op percelen die het beste passen bij het karakter van de demo.

Het Witlofplatform wordt georganiseerd door Chicogrow, v/d Grond en LogiqAssist.

Of registreer je om te kunnen reageren.