Vollegrond

Nieuws

Watergebrek oorzaak areaalkrimp in Murcia

Het areaal vollegrondsgroenten in Murcia en in de regio rond Alicante is met zo’n 6.000 hectare gekrompen. Hoofdoorzaak is het gebrek aan water.

De droge omstandigheden waaronder de Zuid-Spaanse regio Murcia vorig jaar gebukt ging en de vrees dat watertekorten daardoor een structureel karakter krijgen laat Spaanse teeltbedrijven verkassen. Ze verplaatsen hun activiteiten naar regio’s als Extremadura, Sevilla, Albacete en de Ebro-delta. Het betreft vooral slateelten, bloemkool en broccoli.

Leverplicht noopt tot verkassen

Vooral grotere bedrijven die vanwege contractverplichtingen hun productievolumes overeind moeten houden besluiten om te verkassen. De extra kosten en logistieke bewegingen die dit met zich meebrengt, nemen ze daarbij voor lief.

Een woordvoerder van de Spaanse teeltorganisatie typeert het verplaatsen van teeltbedrijven in de Spaanse krant ‘El Pais’ als ‘een geforceerde actie die geen enkele waarborg voor de toekomst biedt, omdat klimaatrisico’s als in Murcia zich ook in andere Spaanse regio’s voordoen.’

Of registreer je om te kunnen reageren.