Vollegrond

Nieuws

Ook in België discussie over verduurzaming teelt

De Belgische groente- en fruitveilingen en leden praten dit jaar over vernieuwing van hun eigen collectieve duurzaamheidskeurmerk Responsibly Fresh.

Een plan van aanpak daarvoor is opgesteld, zo staat te lezen in het jaarverslag van de koepel van afzetorganisaties VBT. Daarvoor moeten ontwikkelingen in de publieke opinie over duurzaamheid worden ingebracht in het schema. Ook zijn de verwachtingen en ervaringen bij eigen telers gepolst. VBT voorziet dit jaar een ‘intense VBT-denkoefening’ over mogelijke aanpassingen en een vernieuwing van het duurzaamheidsproject.

Planetproof

In het jaarverslag maakt VBT geen melding van Nederlandse certificeringsschema On the way to PlanetProof en de eigen gelijkwaardige eisen die Albert Heijn stelt aan groenten en fruit. Jumbo en Albert Heijn zijn beide actief op de Belgische markt. Stichting Milieukeur wil bij omringende landen dit certificaat ook introduceren.

Het Belgische Responsibly Fresh werd in 2012 gelanceerd om de coöperatief georganiseerde sector verder te laten ontwikkelen op gebied van duurzaamheid. Om deel te nemen aan het keurmerk moeten telers en afzetorganisaties aan drie voorwaarden voldoen. De telers moeten Globalgap hebben, en de afzetorganisaties moeten een charter duurzaamheid onderschrijven en voor hun leden een lijst van duurzaamheidscriteria opstellen voor de aangesloten leden.

Binnenkort komt VBT met een duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh 2016-2017, waarin over die drie voorwaarden gerapporteerd wordt.

Ook keurmerk arbeid

De Belgische veilingen hebben ook voor de arbeidsmodule in GlobalGap GRASP een eigen Belgische vertaling gemaakt met minder kosten en administratieve lastendruk, zo valt te lezen in het jaarverslag van de Belgische veilingen.

Foto

  • Logo van het duurzaamheidskeurmerk Responsibly Fresh

    Logo van het duurzaamheidskeurmerk Responsibly Fresh

Of registreer je om te kunnen reageren.