Vollegrond

Nieuws

Driftreducerende doppen en technieken op een rij

De regels voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen zijn per 1 januari 2018 aangescherpt om verontreiniging van oppervlaktewater door verwaaiing van deze middelen te verminderen.

Welke doppen en technieken daarvoor toegepast mogen worden, staat in de lijst driftreducerende doppen en de lijst driftreducerende technieken (onderaan).

Minimaal 75% driftreductie

De driftreductie moet minimaal 75% zijn en geldt voor het hele perceel, ongeacht de aanwezigheid van een sloot of de afstand tot een sloot. Om het naastgelegen oppervlaktewater beter te beschermen, moet per 1 januari 2018 een bredere teeltvrije zone worden toegepast voor granen en grassen van 0,50 meter (voorheen 0,25 meter). Voor overige teelten gelden de bestaande teeltvrije zones. Bij toepassing van 90% driftreductie in plaats van de minimaal voorgeschreven 75%, is het in een aantal gevallen mogelijk om de teeltvrije zone te verkleinen.

Of registreer je om te kunnen reageren.