Vollegrond

Nieuws

Delphy en v/d Grond vullen gat kennisuitwisseling asperge

Delphy en v/d Grond gaan gezamenlijk activiteiten ontplooien rond onderzoek, demodagen en advisering specifiek voor asperge.

Roy Schoenmakers, als adviseur nieuw in dienst bij Delphy, gaat zich richten op advisering in de aardbei en asperge. Schoenmakers werkte sinds september 2017 bij Aceera als adviseur asperge en heeft nu de overstap naar Delphy gemaakt. Voorheen was hij enige tijd werkzaam in de advisering bij aardbei. Verder is Jos van Hamont bij Delphy werkzaam als adviseur in de aspergeteelt.

Gezamenlijke evenementen

Delphy en v/d Grond hebben al eerder gezamenlijk evenementen georganiseerd om telers in heel Nederland de gelegenheid te geven hun kennis bij te spijkeren. Een recent voorbeeld daarvan is de oprichting van de Peenacademie. Binnen de samenwerking Delphy en v/d Grond is de kerntaak het organiseren van kennisoverdracht via netwerkbijeenkomsten ondersteund door een vakinhoudelijk magazine en door telersnetwerken, vooralsnog met name in de vollegrondsgroentesector.

Afstemmen activiteiten

Ook Compas organiseert studieclubbijeenkomsten en workshops rond asperge. Volgens Ulko Stoll van v/d Grond zal in overleg bekeken worden hoe activiteiten rond kennisuitwisseling over asperge op elkaar zijn af te stemmen. Ronnie de Hoon van Compas toonde zich desgevraagd enigszins verrast over de bekendmaking van de nieuwe samenwerking rond asperge tussen Delphy en v/d Grond.

Of registreer je om te kunnen reageren.