Vollegrond

Nieuws

Ctgb legt ontwerpbesluit Benevia ter inzage

Het Ctgb besluit binnenkort over de toelating van Benevia op basis van een werkzame stof cyantraniliprool. Die stof is niet eerder in Nederland toegelaten. Het insecticide is aangevraagd voor onder andere sluitkool, spruitkool, bloemkool, broccoli, peen en prei.

Het ontwerpbesluit voor de toelating van Benevia ligt 2 weken ter inzage. De inzagetermijn eindigt op 10 april 2018. De werkzame stof cyantraniliprool is niet eerder in Nederland in een gewasbeschermingsmiddel toegelaten; vandaar dat de zienswijzeprocedure van toepassing is.

Toelating diverse gewassen

Het middel is aangevraagd als insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van:

  • aardappel

En in de onbedekte teelt van:

  • sluitkoolachtigen
  • bloemkoolachtigen
  • wortelgewassen
  • knolselderij
  • ui-achtigen
  • prei
  • koolraap
  • rode biet
  • schorseneer

Het betreft een middel voor professioneel gebruik.

Zienswijze indienen

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage op het kantoor van het Ctgb en op de website. Indien een belanghebbende een zienswijze wil indienen, moet hij dat schriftelijk aangeven gedurende de inzageperiode. De zienswijze kan vervolgens worden ingediend tot 2 weken na afloop hiervan.

Of registreer je om te kunnen reageren.