Vollegrond

Nieuws

Toepassing Monam onder strengere voorwaarden

Het etiket van Monam is in het kader van de herregistratieprocedure van het middel op verzoek van de toelatingshouders aangepast. De toepassing is nu alleen nog mogelijk onder strengere voorwaarden.

Zo moet het middel tegen aaltjes ten minste 20 centimeter diep in de grond worden ingebracht. De behandelde grond moet direct na toepassing worden afgedekt met VIF (Virtually Impermeable Film) folie gedurende minstens 14 dagen. Houd een bufferzone van minstens 30 meter aan tot de erfafscheiding van woningen en overige plaatsen waar mensen langere tijd verblijven (scholen, winkels, bedrijven en kantoren).

De adviesdosering is 300 liter per hectare en dat mag eenmaal in een periode van 5 jaar op hetzelfde perceel of perceelsgedeelte worden gebruikt. De maximaal te behandelen oppervlakte is 5 hectare.

Toepassing tegen aaltjes

Het middel is uitsluitend toegelaten als bodemfumigans voor het professionele gebruik door middel van een grondbehandeling in de periode van 16 maart tot en met 15 november. In de tuinbouw is Monam toegelaten in onbedekte groenteteelten, met uitzondering van uien en sjalotten, in onbedekte aardbeienteelten en in groot fruit. De toepassing in groenteteelt is tegen wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.), vrijlevende wortelaaltjes (Trichodoridea) en wortellesieaaltjes (Pratylencus penetrans). In aardbei is het middel toegelaten tegen vrijlevende wortelaaltjes en wortellesieaaltjes en in groot fruit tegen bodemschimmels en wortellesieaaltjes.

Of registreer je om te kunnen reageren.