Vollegrond

Nieuws

Tijdelijke vrijstelling Asulam in spinazie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een tijdelijke vrijstelling verleend voor het herbicide Agrichem Asulam 2.

Voor de vollegrondsgroenteteelt gaat het om de toepassing in spinazie.

De toelating van het herbicide met toelatingsnummer 11078 N verviel in 2011, maar in spinazie, tulp, hyacint, lelie, gezaaide zomerbloemen en bloemenzaad is geen goed alternatief beschikbaar. Het herbicide krijgt daarom in 2018, net als in voorgaande jaren, een tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de wet gewasbeschermingsmiddelen. Dat meldt gewasbeschermingsmiddelenbedrijf UPL.

Toepassing onder voorwaarden

In spinazie leidt onkruid tot afkeuring en kwaliteitsverlies. Vanwege de mechanische oogst van spinazie kunnen onkruiden niet handmatig uit het geoogste product worden gesorteerd. De schade wordt geschat op 65% opbrengstverlies. Daarom mag Asulam ook in 2018 onder voorwaarden in spinazie worden toegepast. De vrijstelling is mede dankzij gezamenlijke inspanningen van een aantal instellingen uit de teeltsectoren gerealiseerd, geeft het bedrijf aan. UPL benadrukt dat het in spinazie gaat om de eenmalige toepassing per teeltcyclus voor opkomst.

Breedbladige en grasachtige onkruiden

Volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift mag Asulam 120 dagen worden ingezet ter bestrijding van breedbladige en grasachtige onkruiden. Het middel moet worden toegepast in minstens 600 liter water per hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.