Vollegrond

Nieuws

The Greenery: meerprijs Milieukeur lijkt mogelijk

The Greenery merkt dat de bereidheid onder afnemers voor het vergoeden van duurzaam geteelde producten toeneemt.

Voor een aantal Milieukeurproducten wordt daadwerkelijk een meerprijs betaald. De afzetorganisatie is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe teeltschema On the Way to PlanetProof (opvolger Milieukeurschema) en zegt continu in gesprek te zijn met afnemers over Milieukeur.

Nu is ruim 40% van het ledenareaal van Coforta gecertificeerd als Milieukeur. Naar verwachting groeit het percentage dit jaar met twee derde. “Wij steken er veel energie in om de telers te ondersteunen in het behalen van hun Milieukeurcertificaat. Hiervoor zijn twee medewerkers vrijgemaakt. Uiteraard zullen niet alle telers zonder inspanningen gecertificeerd kunnen worden, maar binnen het nieuwe Milieukeurschema zitten wel voldoende mogelijkheden voor verschillende typen telers”, stelt de afzetorganisatie in antwoord op vragen van Groenten & Fruit.

Teeltproeven op 15 bedrijven

Vanuit The Greenery zijn meerdere medewerkers betrokken geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe schema. Er zijn op 15 verschillende teeltbedrijven pilots uitgevoerd. “Het belangrijkste issue was uiteraard de gewasbeschermingsparagraaf. Daar is lang over gediscussieerd”, laat de afzetorganisatie weten.

In de week van 26 februari wordt de eindversie van het nieuwe teeltschema On the Way to PlanetProof opgeleverd. Het lijkt er op dat het college van deskundigen gisteren (20 februari) nog laatste, maar relatief beperkte wijzigingen heeft doorgevoerd. Het betreft teelteisen voor Nederlandse telers.

Gescheiden productstromen

The Greenery heeft circa 50 contracttelers. Gaat The Greenery deze bedrijven meenemen in het proces? “Met de contracttelers waarvoor het afzettechnisch belangrijk is dat zij gecertificeerd worden, wordt persoonlijk contact opgenomen.” De afzetorganisatie streeft ernaar eind 2019 volledig gecertificeerd te zijn en wil voorkomen dat aparte productstromen ontstaan voor binnenlandse markt met Milieukeureisen- en export.

Of registreer je om te kunnen reageren.