Vollegrond

Nieuws

Prei afdekken loont al snel

In Nederland behoort het bij menig preiteler tot de standaard, in België gebeurde het tot op heden maar mondjesmaat: het afdekken van prei tegen winterse invloeden. Uit Belgisch onderzoek blijkt dat afdekken al snel lonend is, wel afhankelijk van de arbeidskosten en de marktsituatie.

Om de kostprijs van het afdekken van prei vast te stellen, heeft proefcentrum Inagro een berekeningstool ontwikkeld. Die tool is na registratie vrij toegankelijk. Na het invullen ervan blijkt al snel dat de kostprijs om prei af te dekken lager is dan de schade die het op kan leveren als prei niet afgedekt is.

Bij strenge vorst prei altijd afdekken

Inagro refereert bij het nut van afdekken ook aan januari 2013, toen de bodem door enkele centimeters sneeuw veel meer afkoelde dan voorspeld. Gekoppeld aan meerdere dagen met nachttemperaturen onder -10 graden betekende dat zeer sterke beschadigingen tot zelfs verloren gaan van niet-afgedekte prei. Inagro adviseert daarom om bij voorspelde strenge vorst het gewas altijd af te dekken.

Proef afdekkingsmaterialen

Het proefcentrum vergeleek verschillende type afdekkingsmateriaal, zoals klimaatdoek (Howicover), licht vliesdoek (17 g/m²) en zwaar vliesdoek (30 g/m²). Het ras Harston werd voor een aangekondigde vorstperiode afgedekt. Het vliesdoek werd pas geopend bij de oogst eind maart 2017.

Uit het onderzoek bleken weinig verschillen in opbrengst tussen de types afdekkingsmateriaal. Het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen door het afdekkingsmateriaal heen, behoort tot de mogelijkheden. De afdekking met het zwaardere vliesdoek gaf meer roest en bruine toppen. De roestaantasting verdween wel na een ziektebestrijding door de afdekking heen.

Of registreer je om te kunnen reageren.